ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ tcas

ถ้าพูดถึงการสอบเข้ามหาลัยฯ น้อง ๆ อาจจะกำลังคิดว่าแค่ตั้งใจเตรียมตัวอ่านหนังสือ และทำโจทย์เพื่อให้สอบติดคณะ / มหาลัยฯ ในฝันเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว แต่ที่จริงการเตรียมสอบเข้ามหาลัยฯ ยังมีรายละเอียดอีกเยอะมากกก ที่ทุกคนต้องศึกษาเอาไว้ หนึ่งในนั้นคือ การบริหารสิทธิ์ TCAS

ซึ่งอาจทำให้หลายคนสับสนเพราะมีทั้งการยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ และไม่ใช้สิทธิ์ วันนี้พี่จะพามาดูว่าแต่ละคำแตกต่างกัน
ยังไง ขั้นตอนและระยะเวลาของการทำทั้งสามคำนี้ในแต่ละรอบ รวมถึงข้อควรระวังที่อาจทำให้น้อง ๆ พลาดโอกาสสอบติดไปได้ ถ้าอยากรู้แล้วว่าการบริหารสิทธิ์ TCAS คืออะไร ก็ตามพี่มาดูเลยย

ยืนยันสิทธิ์ คืออะไร ?

ยืนยันสิทธิ์ คือ การน้อง ๆ ที่สอบติดในรอบนั้น ๆ และมั่นใจแล้วว่าจะเรียนคณะ / มหาลัยฯ นี้ จึงกดปุ่มนี้

 • น้อง ๆ สามารถยื่นสมัครได้หลายคณะ / มหาลัยฯ แต่กดยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 สาขา เท่านั้น 
 • ถ้าไม่กดยืนยันสิทธิ์ในเวลาที่กำหนดหรือกดไม่ทัน จะถือว่า ไม่ใช้สิทธิ์ และสมัครรอบถัดไป 
 • ถ้ากดยืนยันสิทธิ์ หรือ กดไม่ใช้สิทธิ์ แล้ว แต่เปลี่ยนใจ สามารถแก้ไขได้อีกแค่ 2 ครั้ง เท่านั้น จนกว่าจะถึงเวลาปิดระบบ อย่างเช่น ถ้าน้อง ๆ สอบติดมากกว่า 1 ที่ และเลือกยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว แต่เปลี่ยนใจอยากยืนยันสิทธิ์อีก
  มหาลัยฯ ก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์สาขาวิชาใหม่ได้เลย 
 • น้อง ๆ บางคนต้องยืนยันสิทธิ์ 2 ขั้นตอน คือ ยืนยันสิทธิ์กับมหาลัยฯ และยืนยันสิทธิ์ในระบบ myTCAS ถ้าไม่ทำทั้ง 2 ขั้นตอน จะถือว่าเป็นการไม่ใช้สิทธิ์ 

ขั้นตอนยืนยันสิทธิ์ TCAS67

เมื่อน้อง ๆ เข้าเว็บไซต์ myTCAS หน้าจอจะแสดงสาขาวิชาที่สอบติด ให้กดเลือกสาขาที่ต้องการเรียน และกดปุ่ม
ยืนยันสิทธิ์ ซึ่งต้องเลือกช่องทางส่ง OTP (เบอร์มือถือหรืออีเมล) และกรอกรหัสในระบบให้เรียบร้อย ก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์

1. ระบบแสดงสาขาวิชาที่สอบติด กดเลือกสาขาและกดยืนยันสิทธิ์
2. ยืนยันตัวตนผ่านทาง OTP
3. กรอกรหัส OTP และกดยืนยันสิทธิ์
4. เสร็จสิ้นขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์

สละสิทธิ์ คืออะไร ?

สละสิทธิ์ คือ ไม่อยากเรียนคณะที่เลือกยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว (ยกเลิกการยืนยันสิทธิ์)

 • ต้องเป็นน้อง ๆ ที่เคยกดปุ่มยืนยันสิทธิ์แล้วเท่านั้น ถึงจะกดปุ่มสละสิทธิ์ได้ 
 • การสละสิทธิ์จะต้องทำในระบบ และภายในเวลาที่กำหนดของแต่ละรอบเท่านั้น
  สำหรับน้อง ๆ ที่สละสิทธิ์กับมหาลัยฯ โดยตรง ทางทปอ. จะไม่นับว่าเป็นการสละสิทธิ์
 • น้อง ๆ ไม่สามารยกเลิก/แก้ไขการสละสิทธิ์ได้ แต่สามารถยื่นสมัครคณะเดิมในรอบถัดไปได้
 • กดสละสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง และยื่นสมัครรอบถัดไปได้ตามปกติ แต่ถ้ามีการกดสละสิทธิ์ครั้งที่ 2 จะไม่สามารถยื่นสมัคร TCAS67 ในรอบถัดไปได้แล้ว

ขั้นตอนสละสิทธิ์ TCAS67

เข้าเว็บไซต์ myTCAS หน้าจอจะแสดงสาขาวิชาที่น้อง ๆ “ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว” ให้กดปุ่ม สละสิทธิ์ ซึ่งต้องเลือกช่องทางส่ง OTP (เบอร์มือถือหรืออีเมล) และกรอกรหัสในระบบให้เรียบร้อย ก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการสละสิทธิ์

1. หน้าจอจะแสดงสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
2. อ่านคำอธิบายก่อนกดสละสิทธิ์
3. ยืนยันตัวตนผ่านรหัส OTP
4. เสร็จสิ้นขั้นตอนการสละสิทธิ์

ไม่ใช้สิทธิ์ คืออะไร ?

ไม่ใช้สิทธิ์ คือ ไม่ต้องการเรียนทุกคณะที่สอบติด และอยากไปสมัครรอบอื่น (สอบติดแต่ไม่เลือกนั่นเองง)

 • กดไม่ใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด หรือ ไม่กดปุ่มอะไรเลย
 • ไม่มีการจำกัดครั้งในการกด กรณีที่น้อง ๆ สอบติด (ไม่ว่าจะรอบไหนก็ตาม) สามารถเลือกกดไม่ใช้สิทธิ์ได้ทุกรอบ
 • มีสิทธิ์ยื่นสมัครรอบถัดไปได้ทันที

ขั้นตอนไม่ใช้สิทธิ์ TCAS67

วิธีที่ 1 : เข้าเว็บไซต์ myTCAS หน้าจอจะแสดงสาขาวิชาที่น้อง ๆ สอบติด ให้กดปุ่ม ไม่ใช้สิทธิ์ ซึ่งต้องเลือกช่องทางส่ง OTP (เบอร์มือถือหรืออีเมล) และกรอกรหัสในระบบให้เรียบร้อย ก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการไม่ใช้สิทธิ์

1. หน้าจอจะแสดงสาขาวิชาที่สอบติด ให้กดปุ่มไม่ใช้สิทธิ์
2. อ่านคำอธิบายก่อนเลือกกดไม่ใช้สิทธิ์
3. ยืนยันตัวตนผ่านรหัส OTP
4. เสร็จสิ้นขั้นตอนการไม่ใช้สิทธิ์

วิธีที่ 2 : ไม่กดอะไรเลย ปล่อยทิ้งไว้จนหมดช่วงเวลา

 

ไม่ใช้สิทธิ์กับสละสิทธิ์ต่างกันยังไง ?

 • การสละสิทธิ์ = กดได้เพียง 1 ครั้ง ไม่สามารถยกเลิก / แก้ไขได้ (ต้องวางแผนดี ๆ น้า ถ้าน้องกดสละสิทธิ์ไปแล้ว อาจจะเสียสิทธิ์ในการสมัครสอบรอบต่อไปได้เลย T_T)
 • การไม่ใช้สิทธิ์ = กดได้มากกว่า 1 ครั้ง และกดได้ทุกรอบ สามารถแก้ไขได้ หรือจะไม่กดอะไรเลย ก็ถือว่าเป็น
  การไม่ใช้สิทธิ์อัตโนมัติ
สรุปความแตกต่างของการบริหารสิทธิ์ TCAS
แผนผังสรุปการบริหารสิทธิ์ กรณีผ่านการคัดเลือก TCAS

สิ่งที่ม.6 ควรรู้กดก่อนยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ ไม่ใช้สิทธิ์ ในระบบ TCAS67

สอบติดรอบ 1 Portfolio

 • เมื่อสอบติด และต้องการเรียนที่นี่
  กดยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 6 – 7 ก.พ. 67
 • เมื่อสอบติด แต่ไม่ต้องการเรียนที่นี่
  กดไม่ใช้สิทธิ์ ภายในวันที่ 6 – 7 ก.พ. 67 หรือ ไม่กดอะไรเลย
 • เมื่อสอบติดและกดยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่ต้องการสละสิทธิ์ไปรอบ 2
  กดสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 8 ก.พ. 67
 • กรณีสอบติดและกดยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่ต้องการสละสิทธิ์ไปรอบ 3 หรือ 4
  กดสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 4 พ.ค. 67

สอบติดรอบ 2 Quota

 • เมื่อสอบติด และต้องการเรียนที่นี่
  กดยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 2 – 3 พ.ค. 67
 • เมื่อสอบติด แต่ไม่ต้องการเรียนที่นี่
  กดไม่ใช้สิทธิ์ ภายในวันที่ 2 – 3 พ.ค. 67 หรือ ไม่กดอะไรเลย
 • กรณีสอบติดและกดยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่ต้องการสละสิทธิ์ไปรอบ 3 หรือ 4
  กดสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 4 พ.ค. 67
แผนผังสรุปการบริหารสิทธิ์ TCAS รอบ 1,2

สอบติดรอบ 3 Admission

กรณีสอบติดอันดับที่ 1

 • เมื่อสอบติด และต้องการเรียนที่นี่ 
  กดยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 20 – 21 พ.ค. 67
 • เมื่อสอบติด แต่ไม่ต้องการเรียนที่นี่
  กดไม่ใช้สิทธิ์ ภายในวันที่ 20 – 21 พ.ค. 67 หรือ ไม่กดอะไรเลย

กรณีสอบติดอันดับที่ 2 – 10

 • เมื่อสอบติด และต้องการเรียนที่นี่
  กดยืนยันสิทธิ์ และไม่ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 20 – 21 พ.ค. 67
 • เมื่อสอบติด แต่ไม่ต้องการเรียนที่นี่
  กดไม่ใช้สิทธิ์ ภายในวันที่ 20 – 21 พ.ค. 67 หรือ ไม่กดอะไรเลย
 • เมื่อสอบติด แต่ต้องการขอประมวลผลครั้งที่ 2
  กดขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 20 – 21 พ.ค. 67

* น้อง ๆ ยื่นประมวลผลได้มากกว่า 1 อันดับ ซึ่งต้องเป็นอันดับที่สูงกว่าที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งที่ 1 เท่านั้น ถ้าอยากลองยื่นประมวลผลครั้งที่ 2 แต่ไม่อยากเสียอันดับที่เคยติดในครั้งที่ 1 แนะนำว่าให้เลือกอันดับเดิมในการประมวลผลครั้งที่ 2 เอาไว้ด้วย

ตัวอย่าง

คณะที่น้องจีนยื่นสมัครในรอบ 3 Admission ครั้งที่ 1
อันดับ 1 คณะอักษรศาสตร์ จุฬา
อันดับ 2 คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตร
อันดับ 3 คณะมนุษยศาสตร์ มช. (สอบติดอันดับนี้)
อันดับ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มข.

แต่น้องจีนยังไม่พอใจ อยากขอประมวลผลใหม่อีกครั้ง แต่ก็ไม่อยากเสียคณะมนุษยศาสตร์ มช.
(อันดับ 3) ซึ่งการประมวลผลครั้งที่ 2 ต้องเป็นอันดับที่สูงกว่าที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งที่ 1 เท่านั้น ดังนั้นน้องจีนก็ไม่สามารถยื่นคณะมนุษยศาสตร์ มข. ได้

คณะที่น้องจีนยื่นสมัครในรอบ 3 Admission ครั้งที่ 2
อันดับ 1 คณะอักษรศาสตร์ จุฬา
อันดับ 2 คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตร
อันดับ 3 คณะมนุษยศาสตร์ มช. (ควรยื่นคณะนี้อีกครั้ง ถ้าไม่อยากเสียอันดับ)

**ถ้าน้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกในการขอประมวลผลครั้งที่ 2 ระบบจะยืนยันสิทธิ์โดยอัตโนมัติ
(กดประมวลผลครั้งที่ 2 = กดยืนยันสิทธิ์ล่วงหน้า) ดังนั้นไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์อีกรอบ และจะประกาศผลวันที่ 25 พ.ค. 67

กรณีสอบไม่ติดอันดับที่ยื่น

 • ถ้าต้องการขอประมวลผลครั้งที่ 2 
  กดขอรับการประมวลครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 20 – 21 พ.ค. 67
 • ถ้าไม่ต้องการขอประมวลผลครั้งที่ 2
  กดไม่ขอรับการประมวลครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 20 – 21 พ.ค. 67 หรือ ไม่กดอะไรเลย

กรณีต้องการสละสิทธิ์รอบ 3

 • เมื่อสอบติดและยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่ต้องการสละสิทธิ์ไปรอบ 4
  กดสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 26 พ.ค. 67 *เฉพาะน้อง ๆ ที่ไม่เคยสละสิทธิ์ในรอบอื่น ๆ มาก่อนเท่านั้น
แผนผังสรุปการบริหารสิทธิ์ TCAS รอบ 3

รอบ 4 Direct Admission

 • เมื่อสอบติด และต้องการเรียนที่นี่ ครั้งที่ 1
  กดยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 6 – 7 มิ.ย. 67
 • เมื่อสอบติด และต้องการเรียนที่นี่ ครั้งที่ 2
  กดยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 17 – 18 มิ.ย. 67
แผนผังสรุปการบริหารสิทธิ์ TCAS รอบ 4

ข้อควรระวัง ถ้าตัดสินใจพลาด อาจโดนตัดสิทธิ์

 • น้อง ๆ ที่สอบติดคณะแพทย์ เภสัช ทันตะในรอบ 1,2 แล้ว ไม่สามารถสละสิทธิ์มาสมัครรอบ 3 ในสาขาเดิมได้ แต่คณะอื่น ๆ สามารถสมัครเข้าคณะ / มหาลัยฯ เดิมได้ (สำหรับมหาลัยฯ ที่เข้าร่วมกสพทเท่านั้น ไม่นับรวมม.เอกชน)
 • การยืนยันสิทธิ์กับมหาลัยฯ และยืนยันสิทธิ์ในระบบ myTCAS นั้นไม่เหมือนกัน น้อง ๆ ต้องยืนยันให้ครบทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์
  ยกเว้น มหาลัยฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมระบบ TCAS น้อง ๆ สามารถยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์กับทางมหาลัยฯ โดยตรงได้ตามปกติ และยื่นสมัครมหาลัยฯ ที่เข้าร่วมระบบ TCAS ไปพร้อม ๆ กันได้
 • น้อง ๆ ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ myTCAS แล้ว แต่ไม่ได้ไปรายงานตัวที่มหาลัยฯ จะไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนในคณะนั้น ๆ และก็ไม่สามารถสมัครรอบต่อไปของ TCAS67 ได้เช่นกัน

และนี่คือทั้งหมดของการบริหารสิทธิ์ TCAS ที่ Dek67 ทุกคนต้องรู้เอาไว้ แนะนำให้ทำความเข้าใจไว้ก่อนยื่นสมัครน้าา พอถึงเวลาจริง ๆ เราจะได้รู้ว่าแต่ละปุ่มมีเงื่อนไขอะไรบ้าง และแนะนำให้เช็กข่าวสารเกี่ยวกับ TCAS บ่อย ๆ ด้วย โดยเฉพาะกำหนดการต่าง ๆ จะได้ไม่ตกหล่นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนั่นเองง ^ ^

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

1-10
คิดคะแนนรอบ 3 TCAS67 แบบง่าย ๆ พร้อมวิธีคาดการณ์คะแนนขั้นต่ำ
เทคนิคจัดอันดับ รอบ 3
เทคนิคจัดอันดับ รอบ 3 Admission ยังไงให้ติดชัวร์
รอบ 4 รับตรงอิสระ
สรุป TCAS67 รอบ 4 รับตรงอิสระ มีมหาลัยไหนเปิดรับสมัครบ้าง ?
เตรียมตัวอ่านหนังสือ TCAS68 ยังไงให้สอบติด
เตรียมสอบเข้ามหาลัยฯ TCAS68 ยังไง พร้อมแจกวิธีอ่านหนังสือให้ Dek68
A-Level คืออะไร ?
อัปเดตล่าสุด A-Level คืออะไร ? มีวิชาอะไรบ้าง ที่ Dek68 ควรรู้ !
TGAT TPAT คืออะไร? Dek67 ต้องสอบ TGAT TPAT ไหม ? สรุปครบในบทความนี้
TGAT TPAT คืออะไร? มีอะไรบ้าง? ต้องสอบทุกคนไหม? Dek68 ควรรู้ !

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์ ได้ที่ 

Line : @smartmathpronews 

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share