คณะพยาบาลศาสตร์ เรียนอะไร? มีที่ไหนบ้าง? รวมข้อมูลคณะพยาบาลศาสตร์ให้ครบ

ใครที่ชอบเรียนวิชาสายวิทยาศาสตร์ และอยากทำงานด้านการช่วยเหลือหรือดูแลคนอื่น ฟังทางนี้ !! วันนี้พี่มีคณะ
สายวิทย์สุขภาพอย่าง “คณะพยาบาลศาสตร์” มาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันแบบเจาะลึก ทั้งการเรียนตลอด 4 ปี คุณสมบัติสำหรับการเรียนพยาบาล และมหาลัยฯ ที่เปิดสอนคณะพยาบาล ถ้าน้อง ๆ อยากรู้แล้วว่าคณะพยาบาลศาสตร์จะเป็น
ยังไง และเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ไปอ่านกันเลยยย

คณะพยาบาลศาสตร์ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี โดยคณะนี้เรียนเกี่ยวกับการดูแลและบริการผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อม ซึ่งแตกต่างจากแพทย์เพราะไม่ได้วินิจฉัยโรคหรือรักษาอาการของผู้ป่วย ซึ่งการเรียนพยาบาลแต่ละปีจะเจาะลึกเนื้อหาด้านไหนบ้าง พี่สรุปมาให้ตามนี้เลยน้าา

คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 1 : สำหรับปีแรกของการเรียนพยาบาล น้อง ๆ จะได้เรียนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์เพื่อให้รู้จักร่างกายมนุษย์มากขึ้น เช่น วิชาชีวเคมีทั่วไป กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน เป็นต้น นอกจากนี้ในบางมหาลัยฯ น้อง ๆ ก็จะได้เรียนวิชาพื้นฐานของมหาลัยฯ รวมถึงวิชาภาษาอังกฤษด้วย

คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2 : ก้าวสู่การเรียนพยาบาลปีที่ 2 น้อง ๆ จะได้เริ่มเรียนวิชาที่เกี่ยวกับการพยาบาลมากขึ้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น เภสัชวิทยาเบื้องต้น โภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การฝึกปฏิบัติพยาบาลพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ โดยการฝึกภาคปฏิบัติในชั้นปีที่ 2 น้อง ๆ จะได้ฝึกกับหุ่น แต่บางมหาลัยฯ อาจได้ฝึกกับคนไข้จริง ๆ เลย

คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 3 : เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 เนื้อหาการเรียนก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้น เพราะน้อง ๆ จะได้เรียนวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติต่าง ๆ ผ่านการดูแลผู้ป่วยจริง ๆ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการดูแลเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และคนที่ตั้งครรภ์

ตัวอย่างวิชาที่จะได้เรียนในปี 3 เช่น การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น เป็นต้น

คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 4 : สำหรับปีสุดท้ายของการเรียนพยาบาล ทุกคนจะได้เรียนวิชาภาคปฏิบัติมากขึ้นผ่าน
การทำงานในโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลในสังกัดมหาลัยฯ หรือโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งน้อง ๆ จะได้เก็บข้อมูล ดูแล
และช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์จริง ๆ เลย

ตัวอย่างวิชาที่จะได้เรียนในปี 4 เช่น การฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน การฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การฝึกปฏิบัติการรักษาพยาบาลโรค เป็นต้น

และเมื่อน้อง ๆ เรียนพยาบาลจนจบทั้ง 4 ปีก็ต้องสอบ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของสภาการพยาบาลให้ผ่าน เพื่อใช้รับรองการทำงานพยาบาลในอนาคตน้าา

คุณสมบัติของการเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มีอะไรบ้าง ?

ในการเรียนพยาบาล น้อง ๆ บางคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างว่าคณะนี้มีกำหนดสายการเรียน น้ำหนัก ส่วนสูง หรือโรคที่ทำให้ไม่สามารถเรียนพยาบาลได้อยู่ ใครที่กำลังสงสัยว่าเกณฑ์เหล่านี้มีรายละเอียดอะไรบ้าง พี่ได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว ไปหาคำตอบกันเลยยย

เรียนพยาบาล ต้องจบสายการเรียนอะไร ?

คณะพยาบาลศาสตร์ในหลายมหาลัยฯ ไม่ได้กำหนดสายการเรียน แต่จะมีบางมหาลัยฯ ที่กำหนดหน่วยกิตของวิชา
สายวิทย์เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก เช่น รอบ 1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กำหนดเกณฑ์ว่า น้อง ๆ ต้องมี GPA วิชาคณิตศาสตร์ ชีววิทยา และเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกวิชา

ดังนั้นถ้าน้อง ๆ อยากเรียนพยาบาล พี่ก็แนะนำให้เช็กว่ามหาลัยฯ ที่เราสนใจเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ในรอบไหนบ้าง และรอบนั้น ๆ ได้กำหนดหน่วยกิตวิชาไหน หรือเกณฑ์คะแนนอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า จะได้วางแผนเตรียมตัวสอบเข้า
คณะพยาบาลศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนั่นเอง

เรียนพยาบาล ต้องมีน้ำหนักและส่วนสูงเท่าไร ?

คณะพยาบาลศาสตร์ในหลายสถาบันไม่ได้กำหนดน้ำหนักและส่วนสูง แต่ในบางมหาลัยฯ ก็ยังมีการกำหนดน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ เช่น วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนดส่วนสูงขั้นต่ำที่ 150 ซม. และ
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ต้องไม่เกิน 30 กก./ตร.ม.

ดังนั้นพี่แนะนำให้เช็กคุณสมบัติของคณะพยาบาลศาสตร์ที่น้อง ๆ สนใจกันดูว่า มีการกำหนดน้ำหนักหรือส่วนสูง
หรือเปล่า น้อง ๆ จะได้ไม่โดนตัดสิทธิ์กรณีน้ำหนักและส่วนสูงของเราไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะตั้งไว้

โรคที่ไม่สามารถเรียนพยาบาลได้ มีอะไรบ้าง ?

สำหรับเรื่องโรคที่ทำให้ไม่สามารถเรียนพยาบาลได้มีรายละเอียดประมาณหนึ่ง ดังนั้นพี่จะขอยกตัวอย่างโรคที่เป็นข้อห้ามของการเรียนพยาบาลมาให้ทุกคนดูในเบื้องต้น ตามนี้เลยยย

 • โรคหรือปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต โรคประสาทรุนแรง โรคบุคลิกภาพแปรปรวน รวมถึงโรคทางจิตเวชอื่น ๆ
 • โรคติดต่อร้ายแรง
 • โรคไม่ติดต่อที่ส่งผลต่อการเรียนพยาบาล ได้แก่ โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ โรคหัวใจระดับรุนแรง
  โรคความดันเลือดสูงรุนแรง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคติดสารเสพติดให้โทษทุกชนิด วัณโรคระยะไม่สงบ โรคปอดเรื้อรัง
 • มีความผิดปกติทางการมองเห็นและได้ยิน เช่น ตาบอดสี
 • โรคหรือความพิการอื่น ๆ (ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการผู้ตรวจร่างกาย)

ทั้งนี้บางมหาลัยฯ ก็ลงรายละเอียดเรื่องโรคที่เป็นข้อห้ามสำหรับการเรียนพยาบาลแตกต่างกัน พี่แนะนำให้เช็กข้อมูลโดยละเอียดจากประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์ที่เราสนใจ และเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อเช็กร่างกายตัวเองก่อนสมัครเพื่อความเซฟและจะได้ไม่โดนตัดสิทธิ์นั่นเอง

คณะพยาบาลศาสตร์ มีที่ไหนบ้าง ?

คณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะที่มีเปิดสอนอยู่ในหลายสถาบันทั่วประเทศไทยเลย ซึ่งวันนี้พี่ขอยกตัวอย่างสถาบันที่มี
การเปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์มาให้ทุกคนดู 20 มหาลัยฯ โดยจะมีที่ไหนบ้าง ไปเช็กกันนน

 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
 • วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
 • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
 • วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนนี

หมายเหตุ : อ้างอิงสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล

เป็นยังไงกันบ้างงง กับข้อมูลของคณะพยายาลศาสตร์ที่พี่รวบรวมมาฝากในวันนี้ ทั้งการเรียนพยาบาลตลอด 4 ปี คุณสมบัติของการเรียนพยาบาล และมหาลัยฯ ที่เปิดรับสมัคร คงจะพอให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมการเรียนพยาบาลกันแล้วใช่ไหม แต่ยังไม่หมดแค่นี้น้าา

เพราะนอกจากข้อมูลของคณะพยาบาลแล้ว พี่ยังมีบทความที่รวบรวมวิธีสอบเข้าคณะพยาบาลพร้อมตัวอย่างเกณฑ์คะแนนแบบครบทั้ง 4 รอบของระบบ TCAS มาให้ทุกคนดูด้วย สามารถเข้าไปอ่านบทความ คณะพยาบาลศาสตร์
ต้องสอบอะไรบ้าง ? กันได้เลยย

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

TGAT TPAT คืออะไร? Dek67 ต้องสอบ TGAT TPAT ไหม ? สรุปครบในบทความนี้
TGAT TPAT คืออะไร? สอบอะไรบ้าง? สรุปพร้อมแจกตารางสอบ TGAT TPAT 68
A-Level คืออะไร ?
A-Level คืออะไร ? มีวิชาอะไรบ้าง ? พร้อมแจกตารางสอบ A-Level 68
Dek68 จะสอบเข้ามหาลัยฯ ต้องเตรียมตัวยังไง ?
Dek68 สอบเข้ามหาลัยฯ ควรเริ่มยังไง? สรุปทุกขั้นตอนควรรู้ของ TCAS68
-TCAS68
TCAS68 สอบวันไหน ? สรุปตารางสอบ Dek68 พร้อมสรุปข่าว TCAS ล่าสุด
เตรียมตัวอ่านหนังสือ TCAS68 ยังไงให้สอบติด
เตรียมสอบเข้ามหาลัยฯ TCAS68 ยังไง พร้อมแจกวิธีอ่านหนังสือให้ Dek68

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 

Line : @smartmathpronews  รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share