คณะนิเทศศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง

ถ้าพูดถึงนิเทศศาสตร์แล้ว น้อง ๆ จะนึกถึงอะไรกันบ้างงง ? พี่เดาว่าคนที่พอจะคุ้นหูหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับคณะนี้มาบ้าง ก็คงจะตอบแตกต่างกันออกไป เช่น เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับการแสดงละคร หรือการทำภาพยนตร์แน่ ๆ เลย

แต่คนที่ไม่คุ้นกับคณะนี้ก็อาจจะยังตอบไม่ได้ว่าคณะนิเทศศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไรกันแน่ วันนี้พี่ก็เลยจะพาทุกคนไปดูพร้อม ๆ กันว่าคณะนิเทศศาสตร์ คืออะไร ? จะต้องเรียนอะไรบ้าง ? แล้วถ้าอยากเรียนนิเทศ มีที่ไหนเปิดสอนบ้าง ? และมีสรุปคะแนนที่ใช้เข้าคณะนิเทศอีกด้วยยย

นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) คือ คณะที่เรียนการสื่อสารระหว่างผู้คน โดยมีทั้งการสื่อสารแบบใช้คำพูด และไม่ใช้คำพูด เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

คณะนิเทศศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

คณะนิเทศศาสตร์ ปี 1 : ในชั้นปีที่ 1 นี้น้อง ๆ จะได้เริ่มเรียนจากวิชาของคณะ ซึ่งแต่ละสถาบันจะไม่เหมือนกันน้า แล้วแต่มหาลัยฯ จะกำหนดเลย วิชาที่เรียนอาจจะมีทั้งที่เป็นวิชานอกคณะ เช่น คณิตศาสตร์ทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ เป็นต้น และวิชาพื้นฐานคณะนิเทศศาสตร์เอง เช่น หลักนิเทศศาสตร์ หรือ นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น เป็นต้น

คณะนิเทศศาสตร์ ปี 2 : ชั้นปีที่ 2 นี้บางมหาลัยฯ อาจจะมีวิชานอกคณะให้เรียนอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วน้อง ๆ จะได้เรียนวิชาของคณะมากขึ้น โดยจะเริ่มจากพื้นฐานก่อนน้าาา เช่น การเขียนเชิงสร้างสรรค์, จริยธรรมและกฏหมายทางการสื่อสาร เป็นต้น และในปีนี้บางมหาลัยฯ อาจจะกำหนดให้น้อง ๆ ได้เลือกเรียนสาขาที่สนใจเพิ่มเติมด้วยยย (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละสถาบัน)

คณะนิเทศศาสตร์ ปี 3 : เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 น้อง ๆ จะได้เลือกเรียนวิชาของคณะนิเทศลงลึกกว่าปีที่ผ่านมาเพราะปีนี้ในบางมหาลัยฯ จะให้เรียนวิชาเลือก ซึ่งก็จะมาจากสาขาของนิเทศศาสตร์ที่เราสนใจนั่นเอง เช่น ถ้าน้อง ๆ สนใจสาขาภาพยนตร์ ก็จะได้เรียนวิชาเกี่ยวกับภาพยนตร์ เป็นต้น

คณะนิเทศศาสตร์ ปี 4 : ชั้นปีที่ 4 เป็นปีสุดท้ายแล้ว ซึ่งปีนี้ยังคงมีเรียนวิชาของสาขาอยู่น้า แต่บางคนอาจจะได้ไปฝึกงานกันในเทอมนี้ (หรือบางมหาลัยฯ ก็ให้ฝึกในช่วงในช่วงภาคฤดูร้อน) นอกจากนี้ยังต้องทำโปรเจคจบ เพื่อเป็นการนำความรู้ที่เรียนมาตลอด 4 มาสร้างสรรค์เป็นผลงานนั่นเอง ซึ่งโปรเจคจบเนี่ยก็จะมีหลายแบบเช่น เช่น ทำหนังสั้น ทำสื่อโฆษณา ทำละครเวที เป็นต้น

คณะนิเทศศาสตร์ใช้คะแนนอะไรบ้าง ?

รอบ 1 Portfolio

ในรอบ Portfolio นี้จะมีให้น้อง ๆ สมัครหลายโครงการมากก ยกตัวอย่างเช่น โครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถด้านสื่อสารการแสดงสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์, โครงการเด็กดีมีที่เรียน เป็นต้น

ซึ่งเกณฑ์การรับสมัครก็จะไม่เหมือนกันนะ จะมีทั้ง GPAX และคะแนนสอบต่าง ๆ เช่น คะแนนวัดระดับภาษา เป็นต้น พร้อมกับยื่น Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) ด้วย ใครอยากติดรอบแรก ก็อย่าลืมดูคุณสมบัติที่มหาลัยฯ และเตรียมเก็บผลงานตั้งแต่เนิ่น ๆ เลยก็ได้น้า

รอบ 2 Quota

สำหรับรอบที่ 2 รอบโควตาจะเปิดรับเป็นโครงการคล้าย ๆ กับรอบ Portfolio เลย เช่น โควตาภาคเหนือ, โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา หรือ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คะแนนที่ใช้ยื่นในรอบนี้ก็จะขึ้นอยู่กับมหาลัยฯ กำหนด เช่น GPAX, TGAT / TPAT, A-Level หรือคะแนนสอบอื่น ๆ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การรับสามารถติดตามจากเว็บไซต์ของมหาลัยฯ ได้เลยน้า

รอบ 3 Admission

สำหรับรอบที่ 3 Admission นี้ คณะนิเทศศาสตร์ของแต่ละมหาลัยฯ จะมีเกณฑ์และสัดส่วนคะแนนไม่เหมือนกัน ส่วนใหญ่แล้ว ก็จะใช้คะแนน GPAX, TGAT และ A-Level แต่ก็ขึ้นอยู่กับมหาลัยฯ ด้วยน้า ว่าจะใช้คะแนนอะไรบ้าง แนะนำให้น้อง ๆ ลองไปเข้าดูเกณฑ์คะแนนและสัดส่วนที่ใช้ใน MyTCAS ได้เลยยยย

รอบ 4 Direct Admission

ในรอบที่ 4 นี้เป็นรอบสุดท้ายแล้ว ทำให้การเปิดรับสมัครอาจจะน้อยกว่ารอบอื่น ๆ หน่อยน้า คะแนนที่ใช้ก็จะมีทั้ง GPAX, TGAT, A-Level หรืออื่น ๆ ตามที่คณะกำหนดเลย ใครที่สนใจอยากยื่นคะแนนในรอบนี้ ก็อย่าลืมติดตามประกาศจากทางมหาลัยฯ ด้วยว่ามีที่ไหนเปิดบ้าง ? และเปิดรับจำนวนเท่าไร ? หรือใช้คะแนนอะไรบ้างงง

มหาลัยฯ ที่เปิดสอนคณะนิเทศศาสตร์มีที่ไหนบ้าง ?

คณะนิเทศศาสตร์ ก็เป็นอีกหนึ่งคณะที่มีมหาลัยฯ เปิดสอนเยอะมากกก แต่น้อง ๆ หลายคนอาจจะยังไม่รู้ เพราะนิเทศศาสตร์ บางมหาลัยฯ ก็เปิดเป็นสาขาที่อยู่ในคณะอื่น เช่น คณะมนุษยศาสตร์ หรือบางที่ก็ใช้ชื่ออื่นที่ไม่ใช่นิเทศศาสตร์ เช่น คณะการสื่อสารมวลชน, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เป็นต้น ซึ่งจะมีมหาลัยฯ ไหนบ้าง พี่ก็ยกตัวอย่างมาให้น้อง ๆ ดูกันด้วยยย

  • คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วิทยาลัยนานาชาติ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

เห็นมั้ยว่าตัวอย่างที่พี่ยกมาให้น้อง ๆ ก็ทำให้เห็นภาพประมาณหนึ่งแล้วว่าชื่อคณะแต่ละมหาลัยฯ แตกต่างกัน พี่แนะนำว่าถ้าน้อง ๆ อยากเข้าที่ไหน ก็ลองหาข้อมูลดูน้า ว่ามีหลักสูตรนิเทศศาสตร์นี้อยู่ในคณะไหน หรือใช้ชื่อว่าอะไร แต่ถ้าไม่แน่ใจ ลองถามรุ่นพี่ก็ได้น้า จะได้ชัวร์ > <

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะนิเทศศาสตร์ที่พี่เตรียมมาให้วันนี้เป็นไงบ้างงง พี่หวังว่าจะทำให้น้อง ๆ ที่อยากเรียนนิเทศศาสตร์ หรือคนที่ยังไม่มีคณะในใจได้รู้จักคณะนี้กันมากขึ้นน้าาา ใครแน่ใจแล้วก็ลุยให้เต็มที่เลย แต่ถ้าใครยังไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไร เก็บคณะนี้ไว้เป็นตัวเลือกแล้วค่อย ๆ หาข้อมูลคณะอื่นเพิ่มเติมก็ได้ ไม่ต้องรีบน้า พี่เชื่อว่าจะต้องมีคณะที่เหมาะกับแต่ละคนรออยู่แน่นอน พี่เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยยย ^__^

คอร์สเรียน แนะนำ

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

7-1
คณะจิตวิทยา เรียนอะไร มีสาขาอะไรบ้าง ไปรู้จักคณะนี้พร้อมกัน!
คณะรัฐศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร
อยากเรียนรัฐศาสตร์ต้องเตรียมตัวยังไง? รีวิวจัดเต็มจากรุ่นพี่คณะรัฐศาสตร์!
คณะเศรษฐศาสตร์เรียนอะไรบ้าง
เศรษฐศาสตร์ เรียนอะไร? จบมาทำงานอะไร? พร้อมรีวิวจากรุ่นพี่ !!
รีวิวคณะครุศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง
คณะครุศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร มีสาขาอะไรบ้างที่น่าสนใจ ?
5-1
อยากเรียนนิติศาสตร์ เตรียมตัวยังไงดี ? รีวิวจากรุ่นพี่ตัวจริง !

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 

Line : @smartmathpronews  รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share