รอบที่ 3 Admission

คือ รอบรับตรงร่วมกัน สมัครรอบเดียว พร้อมกันทั้งประเทศ

สมัครทางไหน :

สมัครทางเว็บ MyTCAS

รูปแบบสมัคร :

รู้คะแนนก่อนสมัคร
ระวัง!!!!! : หากกดยืนยันสิทธิ์ จะไม่สามารถสละสิทธิ์ได้
เลือกได้มากสุด 10 อันดับ
ติดได้ 1 อันดับ หากติดอันดับ 2 ลงไป สามารถขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ได้

ใครสมัครได้ :

– เด็ก ม.6 ปีการศึกษา 2563
– สายอาชีพ
– กศน.
– เด็กซิ่ว (ได้บางโครงการเท่านั้น)

3.1 Admission 1

ต้องใช้อะไรบ้าง
– เกณฑ์การรับขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด
– เกรด 6เทอม (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด)
– คะแนน O-NET , GAT/PAT , วิชาสามัญ ,วิชาเฉพาะ, เกรด
**ต้องกดยืนยันสิทธิ์ในระบบ

3.2 Admission 2

ต้องใช้อะไรบ้าง
– เกณฑ์การรับ ทปอ. กำหนดทั้งหมด
– เกรด 6เทอม
– คะแนน O-NET , GAT/PAT , วิชาสามัญ ,วิชาเฉพาะ, เกรด
**ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ ถ้าอยากสละสิทธิ์ ไม่ต้องกดยืนยัน

**Update ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 64

รายละเอียดการสอบ Admission (TCAS รอบ 3) - 2564

Share