คณิตศาสตร์ประยุกต์2_ออกอะไรบ้าง

คณิตศาสตร์ประยุกต์2_ออกอะไรบ้าง