คณะเศรษฐศาสตร์ จบไปทำงานอะไร เรียนอะไรบ้าง

คณะเศรษฐศาสตร์ จบไปทำงานอะไร เรียนอะไรบ้าง