คณะเศรษฐศาสตร์ เรียนอะไร จบมาทำงานอะไร หางานยากจริงมั้ย

คณะเศรษฐศาสตร์ เรียนอะไร จบมาทำงานอะไร หางานยากจริงมั้ย