TPAT1 คืออะไร? พร้อมเทคนิคอ่านหนังสือจากรุ่นพี่

พี่เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนที่อยากเข้าคณะสายหมออาจเคยได้ยินชื่อ TPAT1 หรือ วิชาเฉพาะ กสพท (ความถนัดแพทย์) กันมาบ้างแล้วใช่มั้ย ? แต่ก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่าเจ้า TPAT1 มันเป็นยังไง ? ออกสอบอะไรบ้าง ? วันนี้พี่เลยเอาสรุปเกี่ยวกับ TPAT1 หรือ วิชาเฉพาะ กสพท มาฝาก !! แถมยังมีเทคนิคการเตรียมตัวสอบ เทคนิคในการทำข้อสอบ และตัวอย่างตารางอ่านหนังสือ จากรุ่นพี่จาก 4 คณะสายหมอมาฝากอีกด้วย เรียกได้ว่าจัดเต็มให้กับน้อง ๆ ที่อยากเข้าคณะสายนี้ ส่วนเนื้อหาจะมีอะไรบ้าง เรารีบไปดูกันเลยดีกว่าา > <

ข้อสอบ TPAT1 คือ ข้อสอบวิชาเฉพาะ กสพท เป็นการวัดความถนัดทางวิชาชีพแพทย์ สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการสอบเข้า 4 คณะสายหมอ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน นั่นก็คือ

 • ส่วนที่ 1 เชาวน์ปัญญา : คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 • ส่วนที่ 2 จริยธรรมทางการแพทย์ : คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 • ส่วนที่ 3 ความคิดเชื่อมโยง : คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ จะอยู่ในข้อสอบ TPAT1 ที่ใช้สัดส่วนคะแนน 30% ส่วนอีก 70% ที่เหลือ ก็จะเป็นคะแนนของ A-Level

หมายเหตุ : กสพท 67 จะมีสัดส่วนคะแนนที่เปลี่ยนไปจากเดิมนิดหน่อย เพราะมีการตัดคะแนนพาร์ตเชาวน์ปัญญาออกทำให้สัดส่วนคะแนนของ TPAT1 จะเหลือ 20% แต่น้อง ๆ Dek68 ติดตามกันอีกทีน้าา ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมั้ยยย

TPAT1 สอบอะไรบ้าง ?

หลังจากที่ได้รู้ไปแล้วว่า TPAT1 ทั้ง 3 พาร์ตมีอะไรบ้าง เรามาเจาะลึกข้อสอบแต่ละพาร์ตกันดีกว่า ว่าจะเป็นยังไง ? TPAT1 สอบอะไรบ้าง ? และตัวอย่างข้อสอบแต่ละพาร์ตเป็นแบบไหน ? ไปดูพร้อม ๆ กันเลยย !!

TPAT 1 พาร์ตเชาวน์ปัญญา

ข้อสอบพาร์ตเชาวน์ปัญญาเป็นข้อสอบที่วัดความรู้ต่าง ๆ มาวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลในเวลาที่จำกัด โดยเนื้อหาที่นำมาใช้วัด เน้นด้านการคิดคำนวณ ความสามารถทางเหตุผล และความสามารถทางด้านภาษา ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนต่อในคณะสายหมอ

ตัวอย่าง ข้อสอบ TPAT 1 พาร์ตเชาวน์ปัญญา

ป๊อปต้องการชงน้ำแดงโซดา ที่มีความเข้มข้น 50% ปริมาณ 480 มิลลิลิตร จากหัวเชื้อน้ำหวานความเข้มข้น 80% และ น้ำเปล่าบริสุทธิ์ ป๊อปต้องใช้น้ำเปล่าบริสุทธิ์ทั้งหมดกี่มิลลิลิตร

 1. 180 มิลลิลิตร
 2. 240 มิลลิลิตร
 3. 260 มิลลิลิตร
 4. 300 มิลลิลิตร
 5. 360 มิลลิลิตร

TPAT1 พาร์ตจริยธรรมทางการแพทย์

ข้อสอบพาร์ตจริยธรรมทางการแพทย์มีเพื่อวัดทัศนคติการทำงานของน้อง ๆ ที่จะสอบเข้าคณะสายหมอ โดยพาร์ตนี้จะวัดจากแนวคิด การจัดลำดับความสำคัญ และการเลือกวิธีปฏิบัติจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์สมมติ หรือข่าวในปัจจุบัน

ตัวอย่างข้อสอบ TPAT1 พาร์ตจริยธรรมทางการแพทย์

ข้อใดเป็นจริยธรรมสำคัญของการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอุดมศึกษาของประเทศไทย (TCAS)

 1. ความซื่อสัตย์
 2. ความโปร่งใส
 3. ความเสมอภาค
 4. ความเท่าเทียม
 5. ความเหลื่อมล้ำ

TPAT1 พาร์ตความคิดเชื่อมโยง

เป็นข้อสอบพาร์ตที่วัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ การจับใจความ และการเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลของบทความที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณ

ตัวอย่างข้อสอบ TPAT1 พาร์ตความคิดเชื่อมโยง

ช้าง

ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย ในอดีตช้างไทยมักถูกส่งเป็นของขวัญหรือเครื่องบรรณาการทางการทูตกับประเทศต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างชื่อให้เป็นที่รู้จักแก่นานาชาติ แต่ปัจจุบันช้างไทยมีจำนวนลดน้อยลง โดยมีสาเหตุมาจากการตัดไม้ทำลายป่า ช้างเป็นสัตว์ที่ต้องอาศัยพื้นที่เพื่อการดำรงอยู่ไม่ต่ำกว่า 10,000 ตารางกิโลเมตร การสร้างเขื่อนเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยจำเป็นต้องตัดพื้นที่ป่าไม้ออกเป็นส่วน ๆ จึงทำให้ช้างป่ามีจำนวนน้อยลงเพราะถูกขับไล่จากที่อยู่อาศัย นอกจากนี้อีกสาเหตุก็คือ การบุกรุกป่าเพื่อทำไร่ ที่นอกจากแผ้วถางป่าจนทำให้ช้างไทยจำนวนลดน้อยลงแล้ว การปลูกพืชของเกษตรส่วนใหญ่มักเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ทำให้ดินเสื่อมสภาพไวอีกด้วย

ตัวอย่างข้อสอบ TPAT1 พาร์ทความคิดเชื่อมโยง

เช็กตารางสอบ TPAT1 สอบเวลาไหนบ้าง ?

กำหนดการสอบ TPAT1 ของ TCAS67 นั้น คือ สอบวันเสาร์ที่ 16 ธ.ค. 66 เวลาสอบรวมทั้งหมด 3 ชม. 15 นาที ประกอบไปด้วย

 • ส่วนที่ 1 เชาวน์ปัญญา : สอบ 08:30-09:45 น. (1 ชม. 15 นาที)
 • ส่วนที่ 2 จริยธรรมทางการแพทย์ : สอบ 09:55-10:55 น. (1 ชม.)
 • ส่วนที่ 3 ความคิดเชื่อมโยง : สอบ 11:30-12:30 น. (1 ชม.)

หมายเหตุ : สำหรับกำหนดการของ Dek68 ต้องรอติดตามประกาศอีกทีน้า แต่พี่จะมาอัปเดตให้แน่นอนน

ตารางสอบ กสพท 67 แต่ละพาร์ตใช้เวลาสอบเท่าไร

เทคนิคทำข้อสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท

ข้อสอบ TPAT1 เป็นข้อสอบที่วัดความถนัดเฉพาะทาง ไม่มีเนื้อหาที่ตายตัวเลยว่าต้องนำความรู้อะไรในบทเรียนมาใช้บ้าง ทำให้การเตรียมสอบ TPAT1 จะแตกต่างกันออกไปจากการเตรียมสอบสนามอื่น เช่น A-Level ซึ่งเป็นเนื้อหาที่น้อง ๆ เรียนในโรงเรียนอยู่แล้ว

พี่แนะนำว่าให้หาแนวข้อสอบเก่ามาลองทำให้ได้มากที่สุด เพื่อดูว่าเราควรอ่านหนังสือเพิ่มตรงส่วนไหน แต่ถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง พี่ก็สรุปแยกของแต่ละพาร์ตมาให้แล้วน้า ไปดูกันว่าแต่พาร์ตจะมีเทคนิคเตรียมตัวและทำข้อสอบยังไงบ้างง ป.ล. เนื้อหาด้านล่างเป็นคำแนะนำจากทีมวิชาการน้าา สามารถเอาไปปรับใช้สำหรับเตรียมตัวสอบได้เล้ยยย

ข้อสอบ TPAT 1 พาร์ตเชาวน์ปัญญา

ข้อสอบ TPAT1 พาร์ตเชาวน์ปัญญาแต่ละปี มีโจทย์ที่หลากหลายแนวมากกก รวมถึงจำนวนข้อในแต่ละแนวก็ไม่เท่ากัน (แต่จำนวนรวม 45 ข้อเท่ากันทุกปีน้า) เลยไม่สามารถเก็งข้อสอบออกมาเป๊ะ ๆ ได้ว่าจะออกอะไรบ้าง

พี่แนะนำว่าให้น้อง ๆ ลองดูว่า แนวข้อสอบเก่า ๆ เคยออกโจทย์ประเภทไหนบ้าง แล้วลองฝึกทำโจทย์จากข้อสอบเหล่านั้นให้มากที่สุด รวมถึงข้อสอบจากสนามสอบต่าง ๆ ที่มีแนวข้อสอบคล้ายกัน เช่น ข้อสอบ BMAT, ข้อสอบ TSA (Thinking Skills Assessment) หรือข้อสอบ TGAT2 เป็นต้น

ข้อสอบ TPAT 1 พาร์ตจริยธรรมทางการแพทย์

ถึงแม้ว่าพาร์ตนี้จะไม่ได้อยู่ในบทเรียนตามหลักสูตรที่เรียนกัน แต่สิ่งที่ช่วยในการเตรียมสอบก็คือการฝึก “คิดแบบแพทย์” หรือมองว่าในฐานะของแพทย์ ว่ามีเรื่องไหนที่ควรให้ความสำคัญที่สุด

น้อง ๆ ต้องระวังการตอบในมุมมองของคนทั่วไป หรือ การตอบแบบที่สังคมคาดหวังให้เป็นอย่างนั้น แต่ควรมองในมุมของแพทย์ ซึ่งหลักการคิดแบบนี้ สามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ตรง หรือการคุยกับคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ก็อาจช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าอะไรเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการทำงานในสายนี้มากขึ้น

สำหรับพาร์ตนี้ เวลาทำข้อสอบพี่แนะนำให้ตัดตัวเลือกทิ้งไปเลย สำหรับข้อที่ไม่น่าจะเป็นคำตอบที่ถูก แล้วลองพิจารณาตัวเลือกอื่น ๆ ซึ่งในบางครั้งคำตอบที่ถูกก็เหมือนจะมีมากกว่าหนึ่งข้อ ให้น้อง ๆ เลือกตอบโดยยึดจากความสมเหตุสมผลมากที่สุด

ข้อสอบ TPAT 1 พาร์ตความคิดเชื่อมโยง

การเตรียมตัวทำข้อสอบในพาร์ตนี้ให้ทุกคนฝึกทำข้อสอบเก่าเยอะ ๆ เลย เพราะลักษณะข้อสอบเป็นบทความ การฝึกทำข้อสอบเก่าจะช่วยสร้างความเคยชินให้เราไม่ตื่นเต้นเวลาทำข้อสอบจริง นอกจากนี้ยังช่วยให้น้อง ๆ อ่านได้เร็ว สามารถเขียนความเชื่อมโยงและฝนคำตอบให้อยู่ในเวลาด้วย

ถ้าให้พี่แนะนำข้อสอบเก่า นอกจากข้อสอบ TPAT1 พาร์ตเชื่อมโยงแล้ว น้อง ๆ ก็สามารถฝึกกับข้อสอบ GAT เชื่อมโยง ยุค GAT / PAT ได้ด้วยน้าเพราะลักษณะข้อสอบมีความคล้ายกันเลย แค่ TPAT1 มีความยากมากกว่าเท่านั้นเองงง

สำหรับข้อสอบ TPAT1 นั้น ข้อสอบแต่ละพาร์ตค่อนข้างแตกต่างกัน เพราะเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจคนละด้าน ดังนั้นน้อง ๆ ไม่สามารถใช้เทคนิคเดียวกันกับข้อสอบทุกพาร์ตได้น้าา เช่น พาร์ตจริยธรรมที่จะเน้นทำโจทย์เยอะ ๆ อย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องฝึกคิดในมุมมองของหมอด้วยน้าาาา

ซึ่งถ้าทุกคนเข้าใจคอนเซ็ปต์ของแต่ละพาร์ต รวมถึงรู้เทคนิคการทำข้อสอบก็จะช่วยลดเวลาการทำข้อสอบไปได้เยอะเลย แต่ถ้าใครที่กำลังเตรียมตัวหรือมีแพลนว่าจะสอบ แล้วกังวลว่าตัวเองอาจจะเริ่มต้นอ่านหนังสือสอบไม่ถูก ลองดูคอร์สติว TPAT1 แบบครบทั้ง 3 พาร์ตที่พี่ปั้นสอนกับอ.ขลุ่ยและพี่หมออู๋ได้น้าา คอร์สนี้จะเริ่มสอนปูพื้นฐานเพื่อให้น้อง ๆ เข้าใจคอนเซ็ปต์ของข้อสอบในทุกพาร์ตเลย แถมพี่ยังพาตะลุยโจทย์อีกเพียบ พร้อมเทคนิคทำข้อสอบให้ทันเวลาด้วย (แถมฟรี Unseen Mock Test TPAT1 อีก 1 ชุด !!) ใครสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เลยยย

เทคนิคการแบ่งเวลาเตรียมสอบคณะสายหมอ กสพท (เรียน + กิจกรรม + เตรียมตัวสอบ)

วางแผนการเรียน

 • เข้าเรียนให้ครบตามที่โรงเรียนกำหนด น้อง ๆ จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาตามจากเพื่อน ๆ ทีหลัง
 • อย่าชะล่าใจหรือเลือกที่จะทิ้งวิชาใดวิชาหนึ่งไปเลย เช่น A-Level ภาษาไทย หรือ A-Level สังคม อย่าเพิ่งไปคิดว่า ไม่สำคัญ หรือคิดว่ามันง่าย เพราะต่อให้ทำวิชาอื่นได้เยอะ แต่วิชาเหล่านี้ได้คะแนนน้อยกว่า 30% ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคะแนนอยู่ดีน้า T_T
 • ถ้าน้อง ๆ คนไหนที่เรียนพิเศษ ก็อย่าลืมกลับมากลับมาทบทวนสิ่งที่เรียนด้วยน้า โดยจะอ่านเนื้อหา หรือทำการบ้านที่พี่ ๆ ติวเตอร์ให้ไว้ก็ได้ และถ้าสามารถกลับมาทบทวนภายใน 24 ชม. ได้ ก็จะยิ่งดีกับตัวน้อง ๆ มากเลย เพราะจะยังจำเนื้อหาได้อยู่ ถ้าปล่อยให้นานกว่านี้ น้อง ๆ ก็อาจจะลืมสิ่งที่เรียนมาได้

แบ่งเวลาทำกิจกรรม

 • ถ้าช่วงไหนที่น้อง ๆ รู้สึกเครียดมาก จนรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วววว ก็ควรที่จะหยุดพักก่อนนะ หากิจกรรมที่ผ่อนคลายทำ เพื่อให้สภาพจิตใจดีขึ้นก่อน แล้วค่อยกลับมาอ่านหนังสือต่อ พี่อยากให้ทุกคนจำไว้เสมอน้า ว่า “คะแนนสอบก็สำคัญนะ แต่ร่างกายและจิตใจเราก็สำคัญเหมือนกัน”
 • กิจกรรมต่าง ๆ ที่ชื่นชอบ ก็ไม่จำเป็นจะต้องเลิกทำน้า เพียงแค่จะต้องแบ่งเวลาและความสำคัญให้ดีเท่านั้นเอง

เตรียมตัวสอบ

 • ก่อนอื่นต้องรู้เป้าหมายของตัวเองก่อนว่า อยากเข้าคณะสายหมอของมหาลัยฯ ไหน จากนั้นให้น้อง ๆ เช็กสถิติคะแนนสูงต่ำ กสพท ปีล่าสุด แล้วค่อยวางแผนการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ
 • ทำตารางอ่านหนังสือ เพื่อกำหนดเป้าหมายในการอ่านแต่ละครั้ง และกำหนดเวลาในการพักด้วย
 • หาวิธีการอ่านหนังสือและวิธีการทบทวนที่เหมาะสมกับตัวเอง เช่น อ่านแบบท่องจำ, ทำแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียน, ใช้สีไฮไลต์ข้อความสำคัญ, เรียนพิเศษแบบสรุปเนื้อหาโค้งสุดท้ายก่อนสอบ หรือเรียนพิเศษตั้งแต่เนิ่น ๆ เป็นต้น
 • เน้นฝึกทำโจทย์ TPAT1 ทั้ง 3 พาร์ตบ่อย ๆ เพราะว่าข้อสอบเน้นคิดวิเคราะห์มากกว่าการท่องจำ จะได้คุ้นกับโจทย์ ซึ่งเวลาไปทำข้อสอบจริงเวลาไปทำข้อสอบจริง จะได้สามารถเอามาประยุกต์ได้ เนื่องจากเราเคยเจอโจทย์ประมาณนี้มาแล้ว แถมยังทำให้เราทำข้อสอบได้เร็วขึ้นด้วย

เทคนิคที่พี่เอามาแชร์ในวันนี้ เป็นแค่การแนะนำแบบคร่าว ๆ ให้ดูเป็นแนวทางน้า น้อง ๆ ไม่ต้องทำตามนี้เป๊ะก็ได้ สามารถเลือกวิธีที่เหมาะกับตัวเอง หรือเอาไปปรับใช้ตามที่ตัวเองถนัดได้เลย แล้วก็อย่าลืมทบทวนและฝึกทำโจทย์บ่อย ๆ ด้วยน้าา พี่เชื่อว่า ถ้าคนเราตั้งใจทำอะไรอย่างเต็มที่แล้ว ไม่มีอะไรที่สูญเปล่าแน่นอน !!

แจกตารางอ่านหนังสือของรุ่นพี่สายหมอ ฟรี !

มาดาวน์โหลดตารางอ่านหนังสือ ของรุ่นพี่สายหมอทั้ง 4 คณะ (แพทย์ ทันตะ สัตวะ เภสัช) กันเถอะ

คลิกเลย

คอร์สเรียน แนะนำ

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

สรุปขั้นตอนพิมพ์บัตรเข้าสอบ กสพท
สรุปขั้นตอนพิมพ์บัตรสอบ กสพท 67 ต้องทำยังไงบ้าง? บทความนี้มีคำตอบ!! - SmartMathPro
แจกฟรี ปฏิทิน กสพท 67 ฉบับอัปเดตล่าสุด
กสพท 67 สอบวันไหน? อัปเดตตารางสอบ กสพท ใครจะสอบสายหมอ ควรอ่าน!
สรุปขั้นตอนสมัครสอบ TPAT1 กสพท ฉบับละเอียดครบทุกประเด็น
อัปเดตล่าสุด สรุปขั้นตอนและเอกสาร สมัครสอบ กสพท 67 มีอะไรบ้าง?
tpat1
ส่องคะแนน TPAT1 กสพท 67 แนวโน้มคะแนนจะเฟ้อหรือฝืด มาดูกัน!
Dek68 จะสอบเข้ามหาลัยฯ ต้องเตรียมตัวยังไง ?
Dek68 จะเข้ามหาลัยฯ ต้องเริ่มยังไง? สรุปทุกขั้นตอนและเรื่องควรรู้ของ TCAS
เตรียมตัวอ่านหนังสือ TCAS68 ยังไงให้สอบติด
TCAS68 อยากสอบติด ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือยังไง? บทความนี้มีคำตอบ!! - SmartMathPro

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line : @smartmathpronews

รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share