ข้อสอบ A-Level 66 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ออกอะไรบ้าง?

ข้อสอบ A-Level 66 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ออกอะไรบ้าง?