แนะแนว

แนะแนว เตรียมความพร้อมเพื่อสอบติด

รวบรวมเทคนิค คำแนะนำดี ๆ และวิธีการคำนวณคะแนนในการสอบจากพี่ปั้น “ติวเตอร์ที่เป็นมากกว่าติวเตอร์”