8สิ่งเตรียมก่อนเข้าสอบ

อุปกรณ์เข้าห้องสอบ เข้าสอบเอาอะไรเข้าได้บ้าง