A Level คืออะไร? Alevel มีวิชาอะไรบ้าง? สรุปทุกประเด็นของ A-Level 67 ในบทความเดียว

a level คืออะไร ?

มาเจอกันอีกแล้ววว~ วันนี้พี่ๆ ทีมงาน SMP News มีบทความเกี่ยวกับ TCAS มาให้อ่าน !! ซึ่งเป็นภาคต่อของบทความ TGAT/TPAT (ถ้าใครยังไม่ได้อ่านบทความที่แล้ว อย่าลืมแวะเข้าไปอ่านกันน้าา) และยังมีครบทุกประเด็นเหมือนเดิม อย่างเช่น A Level คืออะไร ? A Level มีวิชาอะไรบ้าง ? A Level สอบวันไหน ? แถมยังแจกแนวข้อสอบ A Level ให้น้องๆ เห็นแนวข้อสอบจริง ไว้ไปฝึกกันอีกด้วยย~

A-Level คือ ข้อสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ (Applied Knowledge Level) เป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปตามที่โรงเรียนสอน ซึ่งเนื้อหาที่ออกสอบจะเป็นเนื้อหาที่ไม่เกินหลักสูตรตามที่กำหนด และเน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยข้อสอบเดิมของ A Level ก็คือ 9 วิชาสามัญ (หรือบางคนอาจจะคุ้นในชื่อ 7 วิชาสามัญ) 

A Level ใช้ทำอะไร ?

จุดประสงค์ของการสอบ A Level เพื่อนำคะแนนไปใช้เป็นเกณฑ์ในการสมัครสอบเข้ามหาลัยฯ ซึ่งสามารถยื่นได้หลายมหาลัยฯ และไม่ได้เจาะจงคณะเหมือน TPAT ตัวอย่างเช่น คณะรัฐศาสตร์ บางมหาลัยฯ ใช้คะแนนคณิตเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก แต่บางมหาลัยฯ ก็ใช้แค่คะแนน TGAT เท่านั้น ดังนั้นใครจะเลือกสอบวิชาไหน ต้องดูเกณฑ์คะแนนให้ดีๆ น้า 

Dek67 จำเป็นต้องสอบ A Level ไหม ?

ขึ้นอยู่กับว่าคณะที่น้องๆ ต้องการจะเข้าใช้เกณฑ์คะแนนสอบอะไรบ้าง บางคณะก็ใช้คะแนน A-level แต่บางคณะก็ไม่ได้ใช้ คะแนน A-level เลย แต่พี่ๆ ทีมงานแนะนำว่าให้สอบ alevel เผื่อไว้ด้วยดีกว่าน้า เผื่อน้องๆ ต้องการสมัครคณะอื่นเพิ่มเติม
จะได้มีคะแนนไว้ยื่นสมัครสอบ !!

A Level สอบอะไรบ้าง ?

วิชาหลักของ A Level มีทั้งหมด 10 วิชา ได้แก่ คณิต 1, คณิต 2, วิทย์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ
น้องๆ จะลงสอบวิชาไหนก็ได้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์แต่ละคณะกำหนด หรือใครต้องการสอบทุกวิชาก็ทำได้เหมือนกันน้าา ยกเว้นวิชาเดียว คือ A-Level ภาษาต่างประเทศ เพราะวันและเวลาสอบทุกภาษาเป็นเวลาเดียวกัน เลยทำให้เลือกสอบได้แค่ภาษาเดียวเท่านั้น โดย A level มีค่าสมัครสอบ วิชาละ 100 บาท 

A Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

A-Level คณิต 1 ออกสอบเนื้อหาคณิตเพิ่มเติมและคณิตพื้นฐาน (น้องๆ สายศิลป์ก็สอบได้เหมือนกันน้า) มีข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ แบ่งเป็นปรนัย 25 ข้อ และอัตนัย 5 ข้อ ใช้เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง และคะแนนเต็มของ A Level คณิต 1 คือ 100 คะแนน

A Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

A-Level คณิต 2 ออกสอบแค่เนื้อหาคณิตพื้นฐาน (น้องๆ สายวิทย์ก็สอบได้เหมือนกันน้า ถ้าคณะกำหนดให้ใช้คะแนนคณิต 2 ด้วย) มีข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ แบ่งเป็นปรนัย 25 ข้อ และอัตนัย 5 ข้อ ใช้เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง และคะแนนเต็มของ A Level คณิต 2 คือ 100 คะแนน

ดูโครงสร้างข้อสอบแบบละเอียดและข้อสอบของ A Level คณิต 1,2 

มาเก็บเนื้อหาคณิต 1,2 ให้แน่นก่อนสอบจริง

ใครที่จะสอบ A-Level คณิต 1,2 และอยากเก็บเนื้อหาให้ทันก่อนสอบ ต้องลงคอร์สนี้เลย
ได้เรียนคณิตครบทุก ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม แถมโจทย์ซ้อมมือก่อนสอบจริงอีกด้วย !

สมัครคอร์ส คลิกเลย

A Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์

A-Level วิทย์ประยุกต์ ออกสอบเนื้อหาพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ มีข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ แบ่งเป็นปรนัย 26 ข้อ และข้อสอบเชิงซ้อน 4 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง และคะแนนเต็มของ A Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คือ 100 คะแนน

หมายเหตุ : ข้อสอบเชิงซ้อน คือ ข้อสอบ 1 ข้อใหญ่ อาจจะเป็นตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ และมีข้อย่อยอีก 3 ข้อ โดยคำตอบแต่ละข้อมีให้เลือกแค่ 2 ตัวเลือก คือ ใช่ หรือ ไม่ใช่  ถ้าน้องๆ ตอบถูกทั้งหมดก็จะได้คะแนนเต็ม แต่ถ้าตอบถูก 2 ข้อ
ก็จะได้คะแนนลดลงมาจนถึง 0 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ Alevel วิทยาศาสตร์ประยุกต์
  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 7-9 ข้อ
  วิทยาศาสตร์กายภาพ 14-16 ข้อ
  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 6-8 ข้อ

รถคันหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวตรงจากหยุดนิ่ง โดยทุกๆ 2 วินาที รถคันนี้มีความเร็วเพิ่มขึ้น 3.0 เมตรต่อวินาที ตลอดช่วง 10 วินาทีแรก หลังจากนั้นรถคันนี้เคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วคงตัว
ในช่วง 10 วินาทีแรก รถคันนี้มีขนาดความเร่งเฉลี่ยเท่าใด และในช่วงที่รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว รถจะต้องใช้เวลาเท่าใดจึงจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 75 เมตร ในช่วงความเร็วคงตัวนี้

1. ขนาดความเร่งเฉลี่ย 1.5 เมตรต่อวินาที² เวลาที่ต้องใช้ในการเคลื่อนที่ 5.0 วินาที

2. ขนาดความเร่งเฉลี่ย 1.5 เมตรต่อวินาที² เวลาที่ต้องใช้ในการเคลื่อนที่ 10.0 วินาที

3. ขนาดความเร่งเฉลี่ย 3.0 เมตรต่อวินาที² เวลาที่ต้องใช้ในการเคลื่อนที่ 2.5 วินาที

4. ขนาดความเร่งเฉลี่ย 3.0 เมตรต่อวินาที² เวลาที่ต้องใช้ในการเคลื่อนที่ 5.0 วินาที

5. ขนาดความเร่งเฉลี่ย 3.0 เมตรต่อวินาที² เวลาที่ต้องใช้ในการเคลื่อนที่ 15.0 วินาที

ตอบ 1. ขนาดความเร่งเฉลี่ย 1.5 เมตรต่อวินาที² เวลาที่ต้องใช้ในการเคลื่อนที่ 5.0 วินาที

4. A Level ฟิสิกส์

A Level ฟิสิกส์

A-Level ฟิสิกส์ มีข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ แบ่งเป็นปรนัย 25 ข้อ และอัตนัย 5 ข้อ ใช้เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง และคะแนนเต็มของ A Level ฟิสิกส์ คือ 100 คะแนน 

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level ฟิสิกส์
  กลศาสตร์ 8-10 ข้อ
  คลื่นและแสง 5-7 ข้อ
  ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 6-8 ข้อ
  อุณหพลศาสตร์ และสมบัติเชิงกลของสาร 3-5 ข้อ
  ฟิสิกส์แผนใหม่ 3-5 ข้อ

หญิงคนหนึ่งยิงลูกหินด้วยหนังสติ๊กออกไปในแนวระดับ ด้วยความเร็วต้น 50 เมตรต่อวินาที จากระดับความสูง 100 เมตร ดังภาพ

ตัวอย่างโจทย์ A-Level ฟิสิกส์

เมื่อเวลาผ่านไป 2 วินาที หลังจากลูกหินเริ่มเคลื่อนที่ ลูกหินจะอยู่สูงจากพื้นกี่เมตร

ตอบ 80.4 เมตร

A Level เคมี

A-Level เคมี มีข้อสอบทั้งหมด 35 ข้อ แบ่งเป็นปรนัย 30 ข้อ และอัตนัย 5 ข้อ ใช้เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง และคะแนนเต็มของ A Level เคมี คือ 100 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level เคมี
  สมบัติของธาตุและสารประกอบ 15-17 ข้อ
  สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 15-17 ข้อ
  ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร 2-4 ข้อ

ตัวอย่างโจทย์ A-Level เคมี

 

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 

ก.  จะละลายได้ดีขึ้นในสารละลายที่มีสมบัติเป็นกรด

ข. ปฏิกิริยาไปข้างหน้าของการเปลี่ยน  เป็น  เกิดได้ดี

ค.  ละลายในน้ำได้ดีกว่า

ข้อความใดถูกต้อง

1. ก เท่านั้น

2. ข เท่านั้น

3. ก และ ข

4. ก และ ค

5. ข และ ค

ตอบ 3. ก และ ข

A Level ชีววิทยา

A-Level ชีววิทยา มีข้อสอบทั้งหมด 35 ข้อ แบ่งเป็นปรนัย 35 ข้อ และคำตอบเชิงซ้อน 5 ข้อ ใช้เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง และคะแนนเต็มของ A Level ชีววิทยา คือ 100 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level ชีววิทยา
  ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 5-7 ข้อ
  หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 6-8 ข้อ
  ระบบและการทำงานต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ 12-14 ข้อ 
  โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในพืช 6-8 ข้อ
  พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 6-8 ข้อ

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของโรคชนิดหนึ่งในครอบครัวหนึ่ง เป็นดังนี้

ตัวอย่างโจทย์ A-Level ชีววิทยา

จากข้อมูล ข้อใดถูกต้อง

คำตอบ

1. คนที่ 2 ในรุ่น II ไม่เป็นพาหะของโรค
2. คนที่เป็นโรคเกิดจากการมีแอลลีลเด่น 1 แอลลีล
3. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของโรคนี้เป็นการถ่ายทอดผ่านโครโมโซมเพศ
4. การที่คนที่ 1 ในรุ่น IV เป็นโรค แสดงว่าคนที่ 5 และ 6 ในรุ่น III เป็นพาหะของโรค
5. ถ้าคนที่ 4 ในรุ่น III มีจีโนไทป์แบบฮอมอไซกัส พ่อและแม่ต้องมีจีโนไทป์แบบฮอมอไซกัสทั้งคู่

ตอบ 4. การที่คนที่ 1 ในรุ่น IV เป็นโรค แสดงว่าคนที่ 5 และ 6 ในรุ่น III เป็นพาหะของโรค


A Level สังคมศึกษา

A-Level สังคม มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เป็นปรนัย 5 ตัวเลือกทั้งหมด ใช้เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง และคะแนนเต็มของ A Level สังคมศึกษา คือ 100 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level สังคมศึกษา
  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 10 ข้อ
  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม 10 ข้อ
  เศรษฐศาสตร์ 10 ข้อ
  ประวัติศาสตร์ 10 ข้อ
  ภูมิศาสตร์ 10 ข้อ
หากใน พ.ศ. 2566 รัฐบาลของประเทศ A ได้มีการเปิดเผยผลิตภัณฑ์ประชาชาติ เท่ากับ 1,200 ล้านบาท และในปีเดียวกัน มีคนต่างสัญชาติจากประเทศ B เข้ามาลงทุนด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ในประเทศ A มูลค่ารวม 230 ล้านบาท และลงทุนด้านอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและการบริการในประเทศ A มูลค่ารวม 150 ล้านบาท ขณะเดียวกันคนสัญชาติประเทศ A ไปลงทุนในประเทศอื่น ๆ ก่อให้เกิดผลผลิตคิดเป็นมูลค่า 150 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เบื้องต้น ของประเทศ A จะมีมูลค่าเท่าใด
 
คำตอบ
 1. 1,730 ล้านบาท
 2. 1,430 ล้านบาท
 3. 1,270 ล้านบาท
 4. 970 ล้านบาท
 5. 670 ล้านบาท

ตอบ 2. 1,430 ล้านบาท

A Level ภาษาไทย

A-Level ภาษาไทยมีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เป็นปรนัย 5 ตัวเลือกทั้งหมด ใช้เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง และคะแนนเต็มของ A Level ภาษาไทย คือ 100 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level ไทย
  การอ่าน
  การเขียน
  การพูด การฟัง
  หลักการใช้ภาษา

ข้อใดมีคำที่เขียนผิด

คำตอบ
1. ภารกิจ สาธารณประโยชน์
2. ผรุสวาท วิพากย์วิจารณ์
3. โลกาภิวัตน์ อัธยาศัย
4. เจตจำนง อานิสงส์
5. พิสดาร วิกฤตการณ์

ตอบ 2. ผรุสวาท วิพากย์วิจารณ์

A Level ภาษาอังกฤษ

A-Level ภาษาอังกฤษ มีข้อสอบทั้งหมด 80 ข้อ เป็นปรนัย 4 ตัวเลือกทั้งหมด ใช้เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง และคะแนนเต็มของ A Level ภาษาอังกฤษ คือ 100 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level อังกฤษ
  ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills) 25 ข้อ
  ทักษะการอ่าน (Reading Skill) 40 ข้อ
  ทักษะการเขียน (Writing Skill) 20 ข้อ

Directions: Select the best option to complete the paragraph below.

What if you had one shot one opportunity — to seize everything you ever wanted in one grueling nine-hour exam? Would you capture it, or ____(1)____ and start crying? That’s the situation millions of ____(2)____ face every June with the dreaded Gao Kao, a two-day test said to be the hardest in the world. The comprehensive exam____(3)____ everything the students have ever learned in order to match them to a college and chart the rest of their lives. It’s seen in Chinese society____(4)____ an all-important step to attending a prestigious university and landing a high-paying job afterward. In some cases, it can even be a stepping stone to____(5)____ one’s social status

(1) คำตอบ

1. blow your stack

2. get into a fight

3. act high and mighty

4. curl up into a tiny ball

(1) ตอบ 4. curl up into a tiny ball

A Level ภาษาฝรั่งเศส

A-Level ภาษาฝรั่งเศส มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เป็นปรนัย 4 ตัวเลือกทั้งหมด ใช้เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง และคะแนนเต็มของ A Level ภาษาฝรั่งเศส คือ 100 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level ฝรั่งเศส
  สมรรถนะการใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสาร 50 ข้อ โดยแบ่งเป็น
  1) ทักษะการสื่อสารทั่วไป 15 ข้อ
  2) การใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน 10 ข้อ
  3) ความสามารถในการอ่าน 15 ข้อ
  4) ความสามารถในการเขียน 10 ข้อ

Actuellement, de plus en plus de gens suivent des cours à distance pour __________ un diplôme ou une meilleure qualification professionnelle.

คำตอบ
1. gagner
2. atteindre
3. obtenir
4. étudier

ตอบ 3. obtenir

A Level ภาษาเยอรมัน

A-Level ภาษาเยอรมัน มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เป็นปรนัย 4 ตัวเลือกทั้งหมด ใช้เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง และคะแนนเต็มของ A Level ภาษาเยอรมัน คือ 100 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level เยอรมัน
  สมรรถนะการใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสาร 50 ข้อ โดยแบ่งเป็น
  1) ความสามารถในการเขียน 20 ข้อ
  2) การใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาเยอรมันในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน 15 ข้อ
  3) การอ่านตัวบทภาษาเยอรมัน 15 ข้อ

Meine Freundin hat sich für das Architekturstudium entschieden, ____________________.

คำตอบ

1. denn sie haben schon als Kind gern gebaut

2. weil sie bei der Arbeit kreativ sein kann

3. wenn sie viel Geld verdienen können

4. dass sie lange überlegt hat

ตอบ 2. weil sie bei der Arbeit kreativ sein kann

A Level ภาษาญี่ปุ่น

A-Level ภาษาญี่ปุ่น มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เป็นปรนัย 4 ตัวเลือกทั้งหมด ใช้เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง และคะแนนเต็มของ A Level ภาษาญี่ปุ่น คือ 100 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level ญี่ปุ่น
  สมรรถนะการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน 50 ข้อ โดยแบ่งเป็น
  1) ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน 10 ข้อ
  2) ความสามารถในการสื่อสาร 10 ข้อ
  3) ความสามารถในการเขียน 10 ข้อ
  4) ความสามารถในการอ่าน 20 ข้อ

A Level ภาษาเกาหลี

A-Level ภาษาเกาหลี มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เป็นปรนัย 4 ตัวเลือกทั้งหมด ใช้เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง และคะแนนเต็มของ A Level ภาษาเกาหลี คือ 100 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level เกาหลี
  สมรรถนะการใช้ภาษาเกาหลีในการสื่อสาร 50 ข้อ โดยแบ่งเป็น
  1) ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน 25 ข้อ
  2) ความสามารถในการอ่านและสังคมวัฒนธรรม 15 ข้อ
  3) ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ 10 ข้อ

다음을 읽고 알맞은 대답을 고르십시오.

ตัวอย่างโจทย์ A Level ภาษาเกาหลี

คำตอบ

โจทย์ A Level ภาษาเกาหลี  

ตอบ ตัวอย่างโจทย์ A-Level ภาษาเกาหลี (เฉลย)

A Level ภาษาจีน

A-Level ภาษาจีน มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เป็นปรนัย 4 ตัวเลือกทั้งหมด ใช้เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง และคะแนนเต็มของ A Level ภาษาจีน คือ 100 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level จีน
  สมรรถนะการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร 50 ข้อ โดยแบ่งเป็น
  1) ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 25 ข้อ
  2) ความสามารถในการอ่านและสังคมวัฒนธรรม 15 ข้อ
  3) ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ 10 ข้อ

护士量了我的________后说,我发高烧了。

คำตอบ

1. 体温
2. 气温
3. 温度
4. 温暖

ตอบ 1. 体温

A Level ภาษาบาลี

A-Level ภาษาบาลี มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เป็นปรนัย 4 ตัวเลือกทั้งหมด ใช้เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง และคะแนนเต็มของ A Level ภาษาบาลี คือ 100 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level บาลี
  สมรรถนะการใช้ภาษาบาลีในการสื่อสารในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน 50 ข้อ โดยแบ่งเป็น
  1) ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนภาษา 10 ข้อ
  2) ความสามารถในการอ่าน 10 ข้อ
  3) ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ 25 ข้อ

ข้อใดไม่มีนิบาตแสดงคำถาม

ตัวอย่างโจทย์ A-Level ภาษาบาลี (ช้อยส์) 

ตอบ ตัวอย่างโจทย์ A-Level ภาษาบาลี (เฉลย)

A Level ภาษาสเปน

A-Level ภาษาสเปน มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เป็นปรนัย 4 ตัวเลือกทั้งหมด ใช้เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง และคะแนนเต็มของ A Level ภาษาสเปน คือ 100 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level สเปน

  สมรรถนะการใช้ภาษาในการสื่อสาร 50 ข้อ โดยแบ่งเป็น
  1) การใช้คำศัพท์และสำนวน และการสื่อสารในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน 20 ข้อ
  2) ความสามารถในการเขียน และใช้ไวยากรณ์ 20 ข้อ
  3) ความสามารถในการอ่าน และสังคมวัฒนธรรม 10 ข้อ

Mi marido se encuentra muy mal. Después de una operación de corazón _____ hasta ahora. คำตอบ
 1. no se despierta
 2. no se despertó
 3. no se ha despertado
 4. no va a despertarse

ตอบ 3. no se ha despertado

พาดูวิธีสมัครสอบ A Level แบบทุกขั้นตอน !

สำหรับ Dek67 ที่สงสัยว่า สมัครสอบ A Level ยังไง ? สมัครเว็บไซต์ไหน ? ใช้เอกสารอะไรบ้าง ? สามารถอ่านคำตอบได้ที่บทความสรุปขั้นตอนสมัคร A Level เพราะพี่ๆ ทีมงาน SMP News รวบรวมทุกประเด็นไว้ให้แล้วว

อ่านบทความ คลิกเลย

A Level ยื่นคะแนนสอบรอบไหนได้บ้าง ?

รอบ 2 Quota : รอบสำหรับนักเรียนในโครงการพิเศษ หรือคนที่ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด ที่มีความสามารถพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการเรียน ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ ฯลฯ ซึ่งรอบนี้จะพิเศษหน่อยเพราะบางคณะใช้ทั้งคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level (บางครั้งก็ใช้ข้อสอบของมหาลัยฯ เองด้วยย)

รอบ 3 Admission : รอบรับตรงร่วมกัน พิจารณาคะแนนสอบล้วนๆ เปิดรับสมัครพร้อมกันทั้งประเทศ ซึ่งเป็นรอบที่ใช้คะแนนสอบ TGAT/TPAT/A-Level เยอะมากที่สุด และมีจำนวนรับสมัครเยอะที่สุดเช่นกัน ใครจะสอบเข้ารอบนี้ ต้องเตรียมตัวสอบให้ดีๆ นะ !!

รอบ 4 Direct Admission : รอบรับตรงอิสระ ซึ่งถือเป็นรอบเก็บตกสำหรับน้องๆ ที่ยังไม่ได้มหาวิทยาลัยที่ถูกใจ หรือยังไม่มีที่เรียน ซึ่งจำนวนที่นั่งที่เปิดรับค่อนข้างน้อย และไม่ได้เปิดรับทุกมหาวิทยาลัย ทุกคณะ โดยคะแนนที่ใช้ก็จะเป็น TGAT/TPAT หรือ A-Level ตามที่ทุกคนเลยสอบเลยย

จริงๆ แล้ว TCAS มีทั้งหมด 4 รอบ แต่คะแนน A Level ไม่สามารถยื่นรอบ 1 Portfolio ได้ เพราะว่ากำหนดการสอบ A-Level อยู่ช่วงเดือนมีนาคม แต่การสมัครรอบ 1 Portfolio จะยืนยันสิทธิ์ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งแต่ละมหาลัยฯ จะสามารถใช้ได้แค่คะแนน TGAT/TPAT หรืออื่นๆ ตามที่มหาลัยฯ กำหนดขึ้นมาเท่านั้น (เด็กๆ ที่จะสมัครรอบ 1 Portfolio อย่าลืมเช็กเกณฑ์คะแนนกันก่อนน้าา) 

A Level สอบวันไหน ?

ล่าสุด ทปอ. ได้ประกาศกำหนดการสอบ A-Level มาเรียบร้อยแล้ว ส่วนกำหนดการอื่นๆ เกี่ยวกับ A Level ดูตามภาพด้านล่างนี้ได้เลยน้าา 

ตารางสอบ A Level 67 สอบวันไหนบ้าง

คณะที่ใช้คะแนน A Level

ถ้าน้องๆ คนไหนที่อ่านบทความ TGAT TPAT จะเห็นว่าวิชาถูกแบ่งใช้ยื่นสมัครแต่ละคณะแบบชัดเจน อย่าง TPAT3 ใช้ยื่นคณะสายวิทย์และวิศวะ หรือ TPAT1 ใช้ยื่นคณะสายหมอ กสพท แต่ A-Level จะถูกใช้แบบกว้างมากๆ บางทีคณะเดียวกัน ต่างมหาลัยฯ ก็ใช้คะแนนไม่เหมือนกันแล้ว ซึ่ง Dek67 ที่เตรียมสอบปีนี้ สามารถดูตามนี้คร่าวๆ ตามนี้ก่อนได้เลยย

ใช้วิชา A-Level : คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา

ใช้วิชา A-Level : คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา

ใช้วิชา A-Level : คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา

ใช้วิชา A-Level : คณิต, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ภาษาต่างประเทศ

ใช้วิชา A-Level : คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา

สถิติคะแนน A Level

เนื่องจาก A Level เพิ่งเปิดสอบปี 66 เป็นปีแรก ระดับของข้อสอบอาจจะยังไม่ยากมากนัก เลยทำให้ค่าเฉลี่ยบางวิชาค่อนข้างสูง หรือเพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้ว (9 วิชาสามัญ) เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นต้น แต่ถ้าใครอยากรู้ว่าแต่ละวิชาเปลี่ยนไปมากแค่ไหน ลองกดเลื่อนดูรูปด้านล่างนี้ได้เลยน้า พี่ๆ ทีมงานสรุปรวมไว้ให้หมดแล้วว

สรุปคะแนน a level ทุกวิชา

ดูคลิปติว A Level คณิต 1,2

ติดตามคลิปติว A-Level อื่นๆ ได้ทาง YouTube Channel : SmartMathPro

ดูคลิปติว A Level ไทย-สังคม

ติดตามคลิปติว A-Level อื่นๆ ได้ทาง YouTube Channel : SmartMathPro

จบแล้วสำหรับบทความเกี่ยวกับการสอบ TCAS67 พี่ๆ ทีมงาน SMP News จัดเต็มให้ครบทั้ง A Level และ TGAT/TPAT ซึ่ง TCAS67 ก็ยังใช้ข้อสอบเหล่านี้เหมือนเดิม ดังนั้นแนะนำให้น้องๆ Dek67 เริ่มศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ TCAS67 กันได้แล้ววว (ไม่ใช่แค่เรื่องสอบน้า พวกเรื่องกำหนดการอื่นๆ หรือวิธีการสมัครสอบ ก็ควรอ่านไว้เหมือนกัน) เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ได้เลย !!

คอร์สเรียน แนะนำ

บทความ แนะนำ

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line : @smartmathpronews

รวมถึงข่าวสารต่างๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro

Share