A-Level คืออะไร ?

วันนี้พี่จะมาพาทุกคนมารู้จักกับ 1 ในวิชาที่น้อง ๆ จะใช้ยื่นสมัครสอบเข้ามหาลัยฯ ก็คือวิชา A-Level นั่นเองงง
ซึ่งพี่จะมาสรุปให้ทุกคนได้ดูกันว่า A-Level คืออะไร ? A-Level มีวิชาอะไรบ้าง ? แนวข้อสอบหน้าตาเป็นยังไง ?
ใครต้องสอบ A-Level บ้าง ? เผื่อใครที่ยังไม่รู้จะได้เข้าใจและวางแผนอ่านหนังสือได้ตรงจุดมากขึ้น (น้อง ๆ คนที่รู้แล้วก็อ่านได้น้าเพราะนอกจากจะจับจุดได้มากขึ้นแล้ว พี่ยังมีคลิปติวและแจกคลังข้อสอบให้อีกด้วย > <)

A-Level คือ ข้อสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ (Applied Knowledge Level) ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปที่น้อง ๆ ได้เรียนที่โรงเรียนเลย ดังนั้นเนื้อหาที่ออกสอบก็จะเป็นเนื้อหาตามหลักสูตร (แต่ข้อสอบอาจจะออกสอบพลิกแพลงบ้างเล็กน้อย) และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยข้อสอบเดิมของ A Level ก็คือ 9 วิชาสามัญ (หรือบางคนอาจจะคุ้นในชื่อ 7 วิชาสามัญนั่นเองงง)

A Level ใช้ทำอะไร ?

A Level เป็นการสอบเพื่อใช้คะแนนยื่นเข้ามหาลัยฯ ตามเกณฑ์ที่แต่ละสถาบันกำหนด สัดส่วนที่ใช้ก็จะแตกต่างกัน
เช่น คณะรัฐศาสตร์ บางมหาลัยฯ ใช้คะแนนคณิตเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก แต่บางมหาลัยฯ อาจจะใช้แค่ไทย-สังคม
ดังนั้นใครจะเลือกสอบวิชาไหน ต้องดูเกณฑ์คะแนนให้ดี ๆ น้า ว่าคณะ / มหาลัยฯ ที่อยากเข้าต้องสอบวิชาอะไรบ้าง 

แล้วแบบนี้ Dek68 จำเป็นต้องสอบ A level ทุกคนมั้ย ? คำตอบคือ ขึ้นอยู่กับว่าคณะที่น้อง ๆ ต้องการจะเข้า ใช้เกณฑ์คะแนนสอบอะไรบ้าง บางคณะใช้สัดส่วนคะแนน  A-level เยอะ บางคณะใช้สัดส่วนคะแนน A-Level น้อย แต่พี่แนะนำว่าให้สอบ A-Level เผื่อไว้ด้วยดีกว่าน้า เผื่อน้อง ๆ ต้องการสมัครคณะอื่นเพิ่มเติม จะได้มีคะแนนนี้ไว้ยื่นสมัคร !!

A Level สอบอะไรบ้าง ?

วิชาหลักของ A Level มีทั้งหมด 10 วิชา ได้แก่ คณิต 1, คณิต 2, วิทย์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส / เยอรมัน / ญี่ปุ่น / เกาหลี / จีน  / ภาษาบาลี / สเปน)
น้อง ๆ จะลงสอบวิชาไหนก็ได้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์แต่ละคณะกำหนด หรือใครต้องการสอบทุกวิชาก็ทำได้เหมือนกันน้าา ยกเว้นวิชาเดียว คือ A-Level ภาษาต่างประเทศ เพราะวันและเวลาสอบทุกภาษาเป็นเวลาเดียวกัน เลยทำให้เลือกสอบได้แค่ภาษาเดียวเท่านั้น โดย A level มีค่าสมัครสอบ วิชาละ 100 บาท 

A-Level มีวิชาอะไรบ้าง

A Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

A-Level คณิต 1 ออกสอบเนื้อหาคณิตเพิ่มเติมและคณิตพื้นฐาน (น้อง ๆ สายศิลป์ก็สอบได้เหมือนกันน้า)
มีข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ แบ่งเป็นปรนัย 25 ข้อ และอัตนัย 5 ข้อ ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาทีและคะแนนเต็มของ A Level คณิต 1 คือ 100 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level คณิต 1

  สาระจำนวนและพีชคณิต 15-17 ข้อ
  สาระการวัดและเรขาคณิต 3-5 ข้อ
  สาระสถิติและความน่าจะเป็น 6-8 ข้อ
  สาระแคลคูลัส 2-4 ข้อ

A Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

A-Level คณิต 2 ออกสอบแค่เนื้อหาคณิตพื้นฐาน (น้อง ๆ สายวิทย์ก็สอบได้เหมือนกันน้า ถ้าคณะกำหนดให้ใช้คะแนนคณิต 2 ด้วย) มีข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ แบ่งเป็นปรนัย 25 ข้อ และอัตนัย 5 ข้อ ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที และคะแนนเต็มของ A Level คณิต 2 คือ 100 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level คณิต 2

  สาระจำนวนและพีชคณิต 14-16 ข้อ
  สาระสถิติและความน่าจะเป็น 14-16 ข้อ

A Level สังคมศึกษา

A-Level สังคม มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เป็นปรนัย 5 ตัวเลือกทั้งหมด ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที และคะแนนเต็มของ
A Level สังคมศึกษา คือ 100 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level สังคมศึกษา
  สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 10 ข้อ
  สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม 10 ข้อ
  สาระเศรษฐศาสตร์ 10 ข้อ
  สาระประวัติศาสตร์ 10 ข้อ
  สาระภูมิศาสตร์ 10 ข้อ

A Level ภาษาไทย

A-Level ภาษาไทย มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เป็นปรนัย 5 ตัวเลือกทั้งหมด ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที และคะแนนเต็มของ A Level ภาษาไทย คือ 100 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level ไทย
  สาระการอ่าน
  สาระการเขียน
  สาระการพูด การฟัง
  สาระหลักการใช้ภาษา

ใครที่ต้องใช้คะแนนสอบ A-Level คณิต 1, คณิต 2, สังคม และภาษาไทย อยากเตรียมตัวสอบแต่ไม่มั่นใจว่าจะเก็บเนื้อหาบทไหนดี หรือใครอยากเสริมให้จุดที่ยังไม่เข้าใจ พี่ก็มีคอร์สมาแนะนำด้วยย แต่ละคอร์สจะช่วยทบทวนเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐาน เน้นเฉพาะบทที่ออกสอบบ่อย พร้อมพาตะลุยโจทย์อีกเพียบ (แอบกระซิบว่ามีอัปเดตข้อสอบปีล่าสุด และ Unseen Mock Test ชุดพิเศษแถมด้วย !!) ใครสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ได้เลย

A Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์

A-Level วิทย์ประยุกต์ ออกสอบเนื้อหาพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ มีข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ แบ่งเป็นปรนัย 26 ข้อ และข้อสอบเชิงซ้อน 4 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที และคะแนนเต็มของ A Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คือ 100 คะแนน

หมายเหตุ : ข้อสอบเชิงซ้อน คือ ข้อสอบ 1 ข้อใหญ่ อาจจะเป็นตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ และมีข้อย่อยอีก 3 ข้อ โดยคำตอบแต่ละข้อมีให้เลือกแค่ 2 ตัวเลือก คือ ใช่ หรือ ไม่ใช่  ถ้าน้อง ๆ ตอบถูกทั้งหมดก็จะได้คะแนนเต็ม แต่ถ้าตอบถูก 2 ข้อ
ก็จะได้คะแนนลดลงมาจนถึง 0 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์
  สาระวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 7-9 ข้อ
  สาระวิทยาศาสตร์กายภาพ 14-16 ข้อ
  สาระวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 6-8 ข้อ

4. A Level ฟิสิกส์

A Level ฟิสิกส์

A-Level ฟิสิกส์ มีข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ แบ่งเป็นปรนัย 25 ข้อ และอัตนัย 5 ข้อ ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที และคะแนนเต็มของ A Level ฟิสิกส์ คือ 100 คะแนน 

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level ฟิสิกส์
  สาระกลศาสตร์ 8-10 ข้อ
  สาระคลื่นและแสง 5-7 ข้อ
  สาระไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 6-8 ข้อ
  สาระอุณหพลศาสตร์ และสมบัติเชิงกลของสาร 3-5 ข้อ
  สาระฟิสิกส์แผนใหม่ 3-5 ข้อ

A Level เคมี

A-Level เคมี มีข้อสอบทั้งหมด 35 ข้อ แบ่งเป็นปรนัย 30 ข้อ และอัตนัย 5 ข้อ ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที และคะแนนเต็มของ A Level เคมี คือ 100 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level เคมี
  สาระสมบัติของธาตุและสารประกอบ 15-17 ข้อ
  สาระสมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 15-17 ข้อ
  สาระทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร 2-4 ข้อ

A Level ชีววิทยา

A-Level ชีววิทยา มีข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งเป็นปรนัย 35 ข้อ และคำตอบเชิงซ้อน 5 ข้อ ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาทีและคะแนนเต็มของ A Level ชีววิทยา คือ 100 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level ชีววิทยา
  สาระความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 5-7 ข้อ
  สาระหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 6-8 ข้อ
  สาระเรื่องระบบและการทำงานต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ 12-14 ข้อ 
  สาระโครงสร้างและการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในพืช 6-8 ข้อ
  สาระพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 6-8 ข้อ

A Level ภาษาอังกฤษ

A-Level ภาษาอังกฤษ มีข้อสอบทั้งหมด 80 ข้อ เป็นปรนัย 4 ตัวเลือกทั้งหมด ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที และคะแนนเต็มของ A Level ภาษาอังกฤษ คือ 100 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level อังกฤษ
  สาระทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills) 20 ข้อ
  สาระทักษะการอ่าน (Reading Skill) 40 ข้อ
  สาระทักษะการเขียน (Writing Skill) 20 ข้อ

A Level ภาษาฝรั่งเศส

A-Level ภาษาฝรั่งเศส มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เป็นปรนัย 4 ตัวเลือกทั้งหมด ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที และคะแนนเต็มของ A Level ภาษาฝรั่งเศส คือ 100 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level ฝรั่งเศส
  สาระสมรรถนะการใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสาร 50 ข้อ โดยแบ่งเป็น
  สาระทักษะการสื่อสารทั่วไป 15 ข้อ 
  สาระการใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน 10 ข้อ
  สาระความสามารถในการอ่าน 15 ข้อ
  สาระความสามารถในการเขียน 10 ข้อ

A Level ภาษาเยอรมัน

A-Level ภาษาเยอรมัน มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เป็นปรนัย 4 ตัวเลือกทั้งหมด ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที และคะแนนเต็มของ A Level ภาษาเยอรมัน คือ 100 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level เยอรมัน
  สาระสมรรถนะการใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสาร 50 ข้อ โดยแบ่งเป็น
  สาระความสามารถในการเขียน 20 ข้อ
  สาระการใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาเยอรมันในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน 15 ข้อ
  สาระการอ่านตัวบทภาษาเยอรมัน 15 ข้อ

A Level ภาษาญี่ปุ่น

A-Level ภาษาญี่ปุ่น มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เป็นปรนัย 4 ตัวเลือกทั้งหมด ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที และคะแนนเต็มของ A Level ภาษาญี่ปุ่น คือ 100 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level ญี่ปุ่น
  สาระสมรรถนะการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน 50 ข้อ โดยแบ่งเป็น
  สาระความสามารถในการใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน 10 ข้อ
  สาระความสามารถในการสื่อสาร 10 ข้อ
  สาระความสามารถในการเขียน 10 ข้อ
  สาระความสามารถในการอ่าน 20 ข้อ

A Level ภาษาเกาหลี

A-Level ภาษาเกาหลี มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เป็นปรนัย 4 ตัวเลือกทั้งหมด ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที และคะแนนเต็มของ A Level ภาษาเกาหลี คือ 100 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level เกาหลี
  สาระสมรรถนะการใช้ภาษาเกาหลีในการสื่อสาร 50 ข้อ โดยแบ่งเป็น
  สาระความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน 25 ข้อ
  สาระความสามารถในการอ่านและสังคมวัฒนธรรม 15 ข้อ
  สาระความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ 10 ข้อ

A Level ภาษาจีน

A-Level ภาษาจีน มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เป็นปรนัย 4 ตัวเลือกทั้งหมด ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที และคะแนนเต็มของ A Level ภาษาจีน คือ 100 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level จีน
  สาระสมรรถนะการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร 50 ข้อ โดยแบ่งเป็น
  สาระความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 25 ข้อ
  สาระความสามารถในการอ่านและสังคมวัฒนธรรม 15 ข้อ
  สาระความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ 10 ข้อ

A Level ภาษาบาลี

A-Level ภาษาบาลี มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เป็นปรนัย 4 ตัวเลือกทั้งหมด ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที และคะแนนเต็มของ A Level ภาษาบาลี คือ 100 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level บาลี
  สาระสมรรถนะการใช้ภาษาบาลีในการสื่อสารในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน 50 ข้อ โดยแบ่งเป็น
  สาระความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนภาษา 10 ข้อ
  สาระความสามารถในการอ่าน 15 ข้อ
  สาระความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ 25 ข้อ

A Level ภาษาสเปน

A-Level ภาษาสเปน มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ เป็นปรนัย 4 ตัวเลือกทั้งหมด ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที และคะแนนเต็มของ A Level ภาษาสเปน คือ 100 คะแนน

 • โครงสร้างข้อสอบ A Level สเปน

  สาระสมรรถนะการใช้ภาษาในการสื่อสาร 50 ข้อ โดยแบ่งเป็น
  สาระการใช้คำศัพท์และสำนวน และการสื่อสารในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน 20 ข้อ
  สาระความสามารถในการเขียน และใช้ไวยากรณ์ 20 ข้อ
  สาระความสามารถในการอ่าน และสังคมวัฒนธรรม 10 ข้อ

ตัวอย่างแนวข้อสอบ A Level

ตัวอย่างแนวข้อสอบ A Level คณิต 1

บริษัทผลิตเครื่องดื่มแห่งหนึ่งวางแผนที่จะลดกำลังการผลิตสินค้าในแต่ละเดือน โดยจำนวนขวดของเครื่องดื่มที่จะผลิตในเดือนถัด ๆ ไป จะลดลงร้อยละ 3 ของจำนวนขวดของเครื่องดื่มที่ผลิตในเดือนก่อนหน้า ถ้าเดือนมกราคม 2565 บริษัทมียอดการผลิตเครื่องดื่มจำนวน 500,000 ขวด แล้วเดือนพฤศจิกายน 2565 บริษัทนี้จะมียอดการผลิตเครื่องดื่มกี่ขวด

 

ตัวอย่างข้อสอบ a-level คณิต 1

คำตอบ
ตอบ 1. 500,000 (0.97)^{10}
ตัวอย่างแนวข้อสอบ A Level คณิต 2

ในการประชุมครั้งหนึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 185 คน และต้องมีการลงมติสองเรื่องจากการลงมติ พบว่า ในการลงมติแต่ละเรื่อง ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคนได้ลงคะแนน ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นโดยมีผู้ลงคะแนนว่าเห็นชอบในเรื่องแรก 145 คน และมีผู้ลงคะแนนว่าเห็นชอบในเรื่องที่สอง 100 คน

ถ้าจำนวนผู้ลงคะแนนว่าเห็นชอบทั้งสองเรื่องเป็นสามเท่าของจำนวนผู้ลงคะแนนว่าไม่เห็นชอบทั้งสองเรื่อง แล้วมีผู้ลงคะแนนว่าเห็นชอบทั้งสองเรื่องกี่คน

 

1.15 คน
2. 30 คน
3. 45 คน
4. 60 คน
5. 90 คน

คำตอบ

ตอบ 5. 90 คน

หลายคนอาจเข้าใจว่าคณิต 1, คณิต 2 ไม่ได้ต่างกันมากเนื่องจากเป็นวิชาคณิตประยุกต์เหมือนกัน แต่ที่จริงแล้ว 2 วิชานี้มีความต่างกันอยู่น้า ไม่ว่าจะเป็นบทที่ออกสอบหรือจำนวนข้อ รวมไปถึงความยากง่าย เช่น ข้อสอบคณิต 1 จะมีความ
ซับซ้อน ต่างจากข้อสอบคณิต 2 ที่จะถามแบบตรง ๆ เลย

ซึ่งถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับข้อสอบ 2 วิชานี้แบบเจาะลึกว่ามันต่างกันแค่ไหน ? และเวลาที่เหลือไม่กี่วันควรจะเก็บบทไหนเป็นพิเศษ เพื่อลดเวลาอ่านหนังสือและเก็บคะแนนให้ได้เยอะ ๆ คลิก อ่านบทความนี้ได้เลยย

ตัวอย่างแนวข้อสอบ A Level วิทย์ประยุกต์

รถคันหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวตรงจากหยุดนิ่ง โดยทุกๆ 2 วินาที รถคันนี้มีความเร็วเพิ่มขึ้น 3.0 เมตรต่อวินาที ตลอดช่วง 10 วินาทีแรก หลังจากนั้นรถคันนี้เคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วคงตัว
ในช่วง 10 วินาทีแรก รถคันนี้มีขนาดความเร่งเฉลี่ยเท่าใด และในช่วงที่รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว รถจะต้องใช้เวลาเท่าใดจึงจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 75 เมตร ในช่วงความเร็วคงตัวนี้

 

1. ขนาดความเร่งเฉลี่ย 1.5 เมตรต่อวินาที² เวลาที่ต้องใช้ในการเคลื่อนที่ 5.0 วินาที

2. ขนาดความเร่งเฉลี่ย 1.5 เมตรต่อวินาที² เวลาที่ต้องใช้ในการเคลื่อนที่ 10.0 วินาที

3. ขนาดความเร่งเฉลี่ย 3.0 เมตรต่อวินาที² เวลาที่ต้องใช้ในการเคลื่อนที่ 2.5 วินาที

4. ขนาดความเร่งเฉลี่ย 3.0 เมตรต่อวินาที² เวลาที่ต้องใช้ในการเคลื่อนที่ 5.0 วินาที

5. ขนาดความเร่งเฉลี่ย 3.0 เมตรต่อวินาที² เวลาที่ต้องใช้ในการเคลื่อนที่ 15.0 วินาที

คำตอบ

ตอบ 1. ขนาดความเร่งเฉลี่ย 1.5 เมตรต่อวินาที² เวลาที่ต้องใช้ในการเคลื่อนที่ 5.0 วินาที

ตัวอย่างแนวข้อสอบ A Level ฟิสิกส์
หญิงคนหนึ่งยิงลูกหินด้วยหนังสติ๊กออกไปในแนวระดับ ด้วยความเร็วต้น 50 เมตรต่อวินาที จากระดับความสูง 100 เมตร ดังภาพ ตัวอย่างโจทย์ A-Level ฟิสิกส์ เมื่อเวลาผ่านไป 2 วินาที หลังจากลูกหินเริ่มเคลื่อนที่ ลูกหินจะอยู่สูงจากพื้นกี่เมตร
คำตอบ

ตอบ 80.4 เมตร

ตัวอย่างแนวข้อสอบ A Level เคมี

ตัวอย่างโจทย์ A-Level เคมี

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 

ก.  จะละลายได้ดีขึ้นในสารละลายที่มีสมบัติเป็นกรด

ข. ปฏิกิริยาไปข้างหน้าของการเปลี่ยน  เป็น  เกิดได้ดี

ค.  ละลายในน้ำได้ดีกว่า

 

ข้อความใดถูกต้อง

1. ก เท่านั้น

2. ข เท่านั้น

3. ก และ ข

4. ก และ ค

5. ข และ ค

คำตอบ

ตอบ 3. ก และ ข

ตัวอย่างแนวข้อสอบ A Level ชีววิทยา

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของโรคชนิดหนึ่งในครอบครัวหนึ่ง เป็นดังนี้

ตัวอย่างโจทย์ A-Level ชีววิทยา

จากข้อมูล ข้อใดถูกต้อง

1. คนที่ 2 ในรุ่น II ไม่เป็นพาหะของโรค
2. คนที่เป็นโรคเกิดจากการมีแอลลีลเด่น 1 แอลลีล
3. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของโรคนี้เป็นการถ่ายทอดผ่านโครโมโซมเพศ
4. การที่คนที่ 1 ในรุ่น IV เป็นโรค แสดงว่าคนที่ 5 และ 6 ในรุ่น III เป็นพาหะของโรค
5. ถ้าคนที่ 4 ในรุ่น III มีจีโนไทป์แบบฮอมอไซกัส พ่อและแม่ต้องมีจีโนไทป์แบบฮอมอไซกัสทั้งคู่

คำตอบ

ตอบ 4. การที่คนที่ 1 ในรุ่น IV เป็นโรค แสดงว่าคนที่ 5 และ 6 ในรุ่น III เป็นพาหะของโรค

ตัวอย่างแนวข้อสอบ A Level สังคม

หากใน พ.ศ. 2566 รัฐบาลของประเทศ A ได้มีการเปิดเผยผลิตภัณฑ์ประชาชาติ เท่ากับ 1,200 ล้านบาท และในปีเดียวกัน มีคนต่างสัญชาติจากประเทศ B เข้ามาลงทุนด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ในประเทศ A มูลค่ารวม 230 ล้านบาท และลงทุนด้านอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและการบริการในประเทศ A มูลค่ารวม 150 ล้านบาท ขณะเดียวกันคนสัญชาติประเทศ A ไปลงทุนในประเทศอื่น ๆ ก่อให้เกิดผลผลิตคิดเป็นมูลค่า 150 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เบื้องต้น ของประเทศ A จะมีมูลค่าเท่าใด


1. 1,730 ล้านบาท
2. 1,430 ล้านบาท
3. 1,270 ล้านบาท
4. 970 ล้านบาท
5. 670 ล้านบาท

คำตอบ

ตอบ 2. 1,430 ล้านบาท

ตัวอย่างแนวข้อสอบ A Level ภาษาไทย

ข้อใดมีคำที่เขียนผิด

1. ภารกิจ สาธารณประโยชน์
2. ผรุสวาท วิพากย์วิจารณ์
3. โลกาภิวัตน์ อัธยาศัย
4. เจตจำนง อานิสงส์
5. พิสดาร วิกฤตการณ์

คำตอบ

ตอบ 2. ผรุสวาท วิพากย์วิจารณ์

ตัวอย่างแนวข้อสอบ A Level ภาษาอังกฤษ

Directions: Select the best option to complete the paragraph below.

What if you had one shot one opportunity — to seize everything you ever wanted in one grueling nine-hour exam? Would you capture it, or ____(1)____ and start crying? That’s the situation millions of ____(2)____ face every June with the dreaded Gao Kao, a two-day test said to be the hardest in the world. The comprehensive exam____(3)____ everything the students have ever learned in order to match them to a college and chart the rest of their lives. It’s seen in Chinese society____(4)____ an all-important step to attending a prestigious university and landing a high-paying job afterward. In some cases, it can even be a stepping stone to____(5)____ one’s social status

 

(1)

1. blow your stack

2. get into a fight

3. act high and mighty

4. curl up into a tiny ball

คำตอบ

(1) ตอบ 4. curl up into a tiny ball

ตัวอย่างแนวข้อสอบ A Level ภาษาฝรั่งเศส

Actuellement, de plus en plus de gens suivent des cours à distance pour __________ un diplôme ou une meilleure qualification professionnelle.

 

1. gagner
2. atteindre
3. obtenir
4. étudier

คำตอบ

ตอบ 3. obtenir

ตัวอย่างแนวข้อสอบ A Level ภาษาเยอรมัน

Meine Freundin hat sich für das Architekturstudium entschieden, ____________________.

 

1. denn sie haben schon als Kind gern gebaut

2. weil sie bei der Arbeit kreativ sein kann

3. wenn sie viel Geld verdienen können

4. dass sie lange überlegt hat

คำตอบ

ตอบ 2. weil sie bei der Arbeit kreativ sein kann

ตัวอย่างแนวข้อสอบ A Level ภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างโจทย์ A-Level ภาษาญี่ปุ่น 

 

ตัวอย่างโจทย์ A-Level ภาษาญี่ปุ่น  

คำตอบ

ตอบ 2.ตัวอย่างโจทย์ A-Level ภาษาญี่ปุ่น (เฉลย)

ตัวอย่างแนวข้อสอบ A Level ภาษาเกาหลี

다음을 읽고 알맞은 대답을 고르십시오.

ตัวอย่างโจทย์ A Level ภาษาเกาหลี

โจทย์ A Level ภาษาเกาหลี  

คำตอบ

ตอบ ตัวอย่างโจทย์ A-Level ภาษาเกาหลี (เฉลย)

ตัวอย่างแนวข้อสอบ A Level ภาษาจีน

护士量了我的________后说,我发高烧了。

 

1. 体温
2. 气温
3. 温度
4. 温暖

คำตอบ

ตอบ 1. 体温

ตัวอย่างแนวข้อสอบ A Level ภาษาบาลี

ข้อใดไม่มีนิบาตแสดงคำถาม

ตัวอย่างโจทย์ A-Level ภาษาบาลี (ช้อยส์) 

คำตอบ

ตอบ ตัวอย่างโจทย์ A-Level ภาษาบาลี (เฉลย)

ตัวอย่างแนวข้อสอบ A Level ภาษาสเปน

Mi marido se encuentra muy mal. Después de una operación de corazón _____ hasta ahora.

 

1. no se despierta
2. no se despertó
3. no se ha despertado
4. no va a despertarse

คำตอบ

ตอบ ตัวอย่างโจทย์ A-Level ภาษาบาลี (เฉลย)

A Level ยื่นคะแนนสอบรอบไหนได้บ้าง ?

รอบ 2 Quota : รอบสำหรับนักเรียนในโครงการพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านการเรียน ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ ฯลฯ หรือคนที่ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตามเกณฑ์มหาลัยฯ กำหนด ซึ่งรอบนี้จะพิเศษหน่อยน้า เพราะบางคณะใช้ทั้งคะแนน TGAT / TPAT และ A-Level (บางครั้งก็ใช้ข้อสอบของมหาลัยฯ เองด้วยย)

รอบ 3 Admission : รอบรับตรงร่วมกัน พิจารณาคะแนนสอบล้วน ๆ เลยย เปิดรับสมัครพร้อมกันทั้งประเทศ ซึ่งเป็นรอบที่ใช้คะแนนสอบเยอะมากที่สุด และมีจำนวนรับสมัครเยอะที่สุดเช่นกัน ใครจะสอบเข้ารอบนี้ ต้องเตรียมตัวสอบ
ให้ดี ๆ นะ !!

รอบ 4 Direct Admission : รอบรับตรงอิสระ ซึ่งถือเป็นรอบเก็บตกสำหรับน้อง ๆ ที่ยังไม่ได้มหาลัยฯ ที่ถูกใจ หรือยังไม่มีที่เรียน โดยคะแนนที่ใช้ก็จะเป็น TGAT / TPAT หรือ A-Level ตามที่ทุกคนเลยสอบเลยย แต่รอบนี้จะเปิดรับน้อยหน่อยน้า รวมถึงอาจจะไม่ได้เปิดรับทุกมหาลัยฯ ทุกคณะด้วย ถ้าใครจะยื่นรอบนี้ต้องติดตามข่าวสารกันดี ๆ เลยว่าคณะที่เราอยากเข้าเปิดรับรอบนี้รึเปล่า

หมายเหตุ : คะแนน A Level ไม่สามารถยื่นรอบ 1 Portfolio ได้ เพราะว่ากำหนดการสอบ A-Level อยู่ช่วงเดือนมีนาคม แต่การสมัครรอบ 1 Portfolio จะยืนยันสิทธิ์ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งแต่ละมหาลัยฯ จะสามารถใช้ได้แค่คะแนน
TGAT /TPAT  หรืออื่น ๆ ตามที่มหาลัยฯ กำหนดขึ้นมาเท่านั้น (เด็ก ๆ ที่จะสมัครรอบ 1 Portfolio อย่าลืมเช็กเกณฑ์คะแนนกันก่อนน้าา)

A Level ควรได้คะแนนเท่าไร ?

น้อง ๆ Dek68 หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วควรจะเก็บคะแนน  A Level ให้ได้เท่าไร ถึงจะเซฟที่สุด ไม่หลุดอันดับตอนยื่นคะแนน จริง ๆ มันขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อสอบ A Level ในปีนั้น ๆ เลย แต่ก็จะมีเหตุผลอื่นด้วย เช่น จำนวนคนสอบ เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ หรือ คะแนนสูงต่ำของคณะ

แต่ถ้าใครอยากรู้คะแนนที่ควรเก็บคร่าว ๆ เพื่อที่จะได้วางแพลนเตรียมสอบหรืออ่านหนังสือถูก พี่ก็ได้สรุปคะแนนที่ควรเก็บมาให้แล้ว เป็นการคาดคะแนนจากคะแนนปี 67 น้าา แต่ละวิชาเป็นไงบ้าง เช็กเลยย

Dek68 ควรเก็บ A Level ให้ได้กี่คะแนน

นอกจากการคาดการณ์คะแนน A-Level แต่ละวิชาในปี 68 ที่พี่สรุปมาให้ในข้างต้น พี่ก็มีวิเคราะห์คะแนน A-Level แบบเจาะลึกด้วยน้า ไม่ว่าจะเป็นการกระจายตัวของคะแนน A-Level ในแต่ะวิชา การคาดคะเนความเฟ้อ – ฝืดของคะแนนในคณะต่าง ๆ ของรอบ 3 เป็นต้น สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในบทความ วิเคราะห์คะแนน A-Level 67 เลยน้าา

A Level สอบวันไหน ?

สำหรับตารางสอบของ  A-Level ปี 68 ยังไม่มีประกาศออกมา แต่ถ้าอ้างอิงจาก TCAS67แล้ว กำหนดการของ
A-Level แต่ละอย่างตั้งแต่รับสมัครไปจนถึงวันสอบก็จะใกล้เคียงกันเลย ซึ่งพี่ก็ได้ทำสรุปตารางสอบ A-Level ฉบับ
คาดการณ์มาให้ Dek68 ดูเป็นแนวทางคร่าว ๆ ก่อนตามภาพด้านล่างเลยน้าา

ตารางสอบ A Level สอบวันไหนบ้าง

จบแล้วสำหรับบทความเกี่ยวกับการสอบ A-Level มีทั้งโครงสร้างข้อสอบและรายละเอียดอื่น ๆ แบบจัดเต็ม พี่หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังเตรียมสอบ A-Level 68 กันอยู่น้า หรือถ้าใครยังไม่เริ่มเตรียมตัว พี่ก็แนะนำว่าอ่านบทความนี้จบแล้วให้เริ่มทยอยเก็บเนื้อหาและฝึกทำโจทย์ ซึ่งพี่ก็มีข้อสอบเก่าและแบบฝึกหัดให้ดาวน์โหลดฟรีที่ 
คลังข้อสอบ ด้วยน้าา แวะเข้าไปดูกันได้เลยยย

ดูคลิปติว A Level

ติดตามคลิปติว A Level อื่น ๆ ได้ทาง YouTube Channel : SmartMathPro

บทความ แนะนำ

บทความ แนะนำ

-วิเคราะห์คะแนน-A-Level
รวมให้แล้ว! คะแนน A-Level 67 เทียบปีก่อน ควรได้เท่าไหร่ถึงเซฟ?
ข้อสอบ A-Level 67 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ออกอะไรบ้าง?
ข้อสอบ A-Level คณิต 1 และคณิต 2 67 มีบทไหนน่าเก็บและบทไหนเทได้บ้าง?
A-Level คณิต 1,2 ออกสอบอะไรบ้าง ? อัปเดตล่าสุด
A Level คณิต 1 , A Level คณิต 2 67 ออกสอบอะไรบ้าง? พร้อมคลิปติวฟรี
a level คณิต 1 กับ คณิต 2 ต่างกันยังไง
A Level คณิตศาสตร์ 1 กับ 2 ต่างกันยังไง? ยื่นคณะไหนได้บ้าง?
สรุป A-Level ไทยสังคม ออกสอบอะไรบ้าง
สรุป A-Level ไทย สังคม TCAS67 ออกสอบอะไรบ้าง? พร้อมคลิปติวฟรี
เตรียมตัวอ่านหนังสือ TCAS68 ยังไงให้สอบติด
เตรียมสอบเข้ามหาลัยฯ TCAS68 ยังไง พร้อมแจกวิธีอ่านหนังสือให้ Dek68
Dek68 จะสอบเข้ามหาลัยฯ ต้องเตรียมตัวยังไง ?
Dek68 สอบเข้ามหาลัยฯ ควรเริ่มยังไง? สรุปทุกขั้นตอนควรรู้ของ TCAS68

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 

Line : @smartmathpronews  รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ อัปเดตอย่างเรียลไทม์

FB : Pan SmartMathPro ติวคณิต By พี่ปั้น 

IG : pan_smartmathpro

Twitter : @PanSmartMathPro 

Tiktok : @pan_smartmathpro

Share