Result25

E004 Pack ม.4 เทอม 2

“สำหรับน้องๆ ม.4 ที่กำลังมองหาคอร์สเรียนคณิตศาสตร์เพื่อเพิ่มเกรดเฉลี่ยที่โรงเรียนและเตรียมตัวล่วงหน้า น้องๆ จะได้เรียน คอร์ส ม.4 เทอม 2 โดยในคอร์สนี้ จะครอบคลุมเนื้อหาของระดับชั้น ม.4 ไว้ทั้งหมด 3 บท ได้แก่ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน Expo&Log และเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจ เนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด สามารถเรียนได้ตั้งแต่เริ่มจนเข้าใจและสามารถทำโจทย์ได้

Recommend : หากน้องๆ คนไหนกังวลว่าพื้นฐานคณิตศาสตร์อาจจะยังไม่แม่นพอ สามารถลง คอร์ส พิชิตคณิตพื้นฐาน เพื่อทวนพื้นฐานคณิตศาสตร์ม.ปลาย ก่อนเริ่มเรียนคอร์สต่างๆ ของเนื้อหาคณิตศาสตร์ม.ปลายได้”

E005 Pack ม.5 เทอม 1

“หลังจากจบคอร์ส ม.4 เทอม 2 แล้วสามารถเรียนล่วงหน้าต่อไปยังระดับชั้นม.5 ด้วย คอร์ส ม.5 เทอม 1 ได้ ซึ่งจะประกอบด้วยบท ตรีโกณมิติ เมทริกซ์ เวกเตอร์

Recommend : หากน้องๆ คนไหนกังวลว่าพื้นฐานคณิตศาสตร์อาจจะยังไม่แม่นพอ สามารถลง คอร์ส พิชิตคณิตพื้นฐาน เพื่อทวนพื้นฐานคณิตศาสตร์ม.ปลาย ก่อนเริ่มเรียนคอร์สต่างๆ ของเนื้อหาคณิตศาสตร์ม.ปลายได้”

คอร์สแนะนำ

หมายเหตุ :
0. ทุกคอร์สที่น้องลงพี่จะมีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบเสริมให้น้องฝึกทำแบบจับเวลาด้วยน้า แถมบริการต่างๆ ที่ให้เฉพาะลูกศิษย์เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น บริการถามตอบโจทย์ให้คำปรึกษาการเรียนจากพี่ทีมวิชาการมือฉมัง (รวมถึงพี่ปั้นเองด้วย), กลุ่มพูดคุยแยกตามรุ่นต่างๆอัปเดตข่าวสารพร้อมกำลังใจจัดเต็มจากพี่ปั้น, ตารางวางแผนการเรียนคอร์สพี่ปั้น, หนังสือเรียน
และของแจกตามเทศกาลฟรีถึงบ้าน (มีไฟล์ PDF ให้จดบน Tablet ด้วย)
1. น้องคนไหนที่อยากลงหลายๆ คอร์สพร้อมกัน พี่แนะนำให้ลงเป็นแพ็กน้า คุ้มกว่ามากๆ ดูรายละเอียดคอร์สเพิ่มเติมจากนี้ คลิกดูได้เลย

E004 Pack ม.4 เทอม 2

“สำหรับน้องๆ ม.4 ที่กำลังมองหาคอร์สเรียนคณิตศาสตร์เพื่อเพิ่มเกรดเฉลี่ยที่โรงเรียนและเตรียมตัวล่วงหน้า น้องๆ จะได้เรียน คอร์ส ม.4 เทอม 2 โดยในคอร์สนี้ จะครอบคลุมเนื้อหาของระดับชั้น ม.4 ไว้ทั้งหมด 3 บท ได้แก่ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน Expo&Log และเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจ เนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด สามารถเรียนได้ตั้งแต่เริ่มจนเข้าใจและสามารถทำโจทย์ได้
Recommend : หากน้องๆ คนไหนกังวลว่าพื้นฐานคณิตศาสตร์อาจจะยังไม่แม่นพอ สามารถลง คอร์ส พิชิตคณิตพื้นฐาน เพื่อทวนพื้นฐานคณิตศาสตร์ม.ปลาย ก่อนเริ่มเรียนคอร์สต่างๆ ของเนื้อหาคณิตศาสตร์ม.ปลายได้”

E005 Pack ม.5 เทอม 1

“หลังจากจบคอร์ส ม.4 เทอม 2 แล้วสามารถเรียนล่วงหน้าต่อไปยังระดับชั้นม.5 ด้วย คอร์ส ม.5 เทอม 1 ได้ ซึ่งจะประกอบด้วยบท ตรีโกณมิติ เมทริกซ์ เวกเตอร์
Recommend : หากน้องๆ คนไหนกังวลว่าพื้นฐานคณิตศาสตร์อาจจะยังไม่แม่นพอ สามารถลง คอร์ส พิชิตคณิตพื้นฐาน เพื่อทวนพื้นฐานคณิตศาสตร์ม.ปลาย ก่อนเริ่มเรียนคอร์สต่างๆ ของเนื้อหาคณิตศาสตร์ม.ปลายได้”

คอร์สแนะนำ

หมายเหตุ :
0. ทุกคอร์สที่น้องลงพี่จะมีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบเสริมให้น้องฝึกทำแบบจับเวลาด้วยน้า แถมบริการต่างๆ ที่ให้เฉพาะลูกศิษย์เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น บริการถามตอบโจทย์ให้คำปรึกษาการเรียนจากพี่ทีมวิชาการมือฉมัง (รวมถึงพี่ปั้นเองด้วย), กลุ่มพูดคุยแยกตามรุ่นต่างๆอัปเดตข่าวสารพร้อมกำลังใจจัดเต็มจากพี่ปั้น, ตารางวางแผนการเรียนคอร์สพี่ปั้น, หนังสือเรียน
และของแจกตามเทศกาลฟรีถึงบ้าน (มีไฟล์ PDF ให้จดบน Tablet ด้วย)
1. น้องคนไหนที่อยากลงหลายๆ คอร์สพร้อมกัน พี่แนะนำให้ลงเป็นแพ็กน้า คุ้มกว่ามากๆ ดูรายละเอียดคอร์สเพิ่มเติมจากนี้ คลิกดูได้เลย