Result24

K001 ปรับพื้นคณิตพิชิตม.ปลาย

สำหรับน้องๆระดับชั้น ม.ปลาย ที่รู้สึกทำคณิต ม.ปลายแล้วไปไม่สุด อ่านเฉลยแล้วก็งง เนื่องจากขาดพื้นฐานบางส่วนของม.ต้น อยากปรับพื้นฐานเพื่อเรียนที่โรงเรียน หรือเตรียมสอบเข้ามหาลัยฯ คอร์สนี้จะช่วยปรับพื้นฐานทั้งหมดของ ม.ต้น ที่คณิต ม.ปลาย ต้องใช้ในการต่อยอด

E007 Pack ม.4 เทอม 1+2

หมายเหตุ : ถ้าต้องการเรียนเสริมคณิตหลักที่ร.ร. สามารถเพิ่มคอร์ส “D003 พิชิตคณิตพื้นฐาน” ได้

“สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะขึ้น ม.4 ที่กำลังมองหาคอร์สเรียนคณิตศาสตร์เพื่อเพิ่มเกรดเฉลี่ยที่โรงเรียน น้องๆ จะได้เรียน คอร์ส Pack ม.4 เทอม 1+2 โดยในคอร์สนี้ จะครอบคลุมเนื้อหาของระดับชั้น ม.4 ไว้ทั้งหมด 2 เทอม ทั้งหมด 6 บท ได้แก่ เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน Expo&Log และเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจ เนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด สามารถเรียนได้ตั้งแต่เริ่มจนเข้าใจและสามารถทำโจทย์ได้

Recommend : หากน้องๆ คนไหนกังวลว่าพื้นฐานคณิตศาสตร์อาจจะยังไม่แม่นพอ สามารถลง คอร์ส พิชิตคณิตพื้นฐาน เพื่อทวนพื้นฐานคณิตศาสตร์ม.ปลาย ก่อนเริ่มเรียนคอร์สต่างๆ ของเนื้อหาคณิตศาสตร์ม.ปลายได้”

คอร์สแนะนำ

หมายเหตุ :
0. ทุกคอร์สที่น้องลงพี่จะมีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบเสริมให้น้องฝึกทำแบบจับเวลาด้วยน้า แถมบริการต่างๆ ที่ให้เฉพาะลูกศิษย์เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น บริการถามตอบโจทย์ให้คำปรึกษาการเรียนจากพี่ทีมวิชาการมือฉมัง (รวมถึงพี่ปั้นเองด้วย), กลุ่มพูดคุยแยกตามรุ่นต่างๆอัปเดตข่าวสารพร้อมกำลังใจจัดเต็มจากพี่ปั้น, ตารางวางแผนการเรียนคอร์สพี่ปั้น, หนังสือเรียน
และของแจกตามเทศกาลฟรีถึงบ้าน (มีไฟล์ PDF ให้จดบน Tablet ด้วย)
1. น้องคนไหนที่อยากลงหลายๆ คอร์สพร้อมกัน พี่แนะนำให้ลงเป็นแพ็กน้า คุ้มกว่ามากๆ ดูรายละเอียดคอร์สเพิ่มเติมจากนี้ คลิกดูได้เลย

K001 ปรับพื้นคณิตพิชิตม.ปลาย

สำหรับน้องๆระดับชั้น ม.ปลาย ที่รู้สึกทำคณิต ม.ปลายแล้วไปไม่สุด อ่านเฉลยแล้วก็งง เนื่องจากขาดพื้นฐานบางส่วนของม.ต้น อยากปรับพื้นฐานเพื่อเรียนที่โรงเรียน หรือเตรียมสอบเข้ามหาลัยฯ คอร์สนี้จะช่วยปรับพื้นฐานทั้งหมดของ ม.ต้น ที่คณิต ม.ปลาย ต้องใช้ในการต่อยอด

E007 Pack ม.4 เทอม 1+2

หมายเหตุ : ถ้าต้องการเรียนเสริมคณิตหลักที่ร.ร. สามารถเพิ่มคอร์ส “D003 พิชิตคณิตพื้นฐาน” ได้
“สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะขึ้น ม.4 ที่กำลังมองหาคอร์สเรียนคณิตศาสตร์เพื่อเพิ่มเกรดเฉลี่ยที่โรงเรียน น้องๆ จะได้เรียน คอร์ส Pack ม.4 เทอม 1+2 โดยในคอร์สนี้ จะครอบคลุมเนื้อหาของระดับชั้น ม.4 ไว้ทั้งหมด 2 เทอม ทั้งหมด 6 บท ได้แก่ เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน Expo&Log และเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจ เนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด สามารถเรียนได้ตั้งแต่เริ่มจนเข้าใจและสามารถทำโจทย์ได้
Recommend : หากน้องๆ คนไหนกังวลว่าพื้นฐานคณิตศาสตร์อาจจะยังไม่แม่นพอ สามารถลง คอร์ส พิชิตคณิตพื้นฐาน เพื่อทวนพื้นฐานคณิตศาสตร์ม.ปลาย ก่อนเริ่มเรียนคอร์สต่างๆ ของเนื้อหาคณิตศาสตร์ม.ปลายได้”

คอร์สแนะนำ

หมายเหตุ :
0. ทุกคอร์สที่น้องลงพี่จะมีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบเสริมให้น้องฝึกทำแบบจับเวลาด้วยน้า แถมบริการต่างๆ ที่ให้เฉพาะลูกศิษย์เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น บริการถามตอบโจทย์ให้คำปรึกษาการเรียนจากพี่ทีมวิชาการมือฉมัง (รวมถึงพี่ปั้นเองด้วย), กลุ่มพูดคุยแยกตามรุ่นต่างๆอัปเดตข่าวสารพร้อมกำลังใจจัดเต็มจากพี่ปั้น, ตารางวางแผนการเรียนคอร์สพี่ปั้น, หนังสือเรียน
และของแจกตามเทศกาลฟรีถึงบ้าน (มีไฟล์ PDF ให้จดบน Tablet ด้วย)
1. น้องคนไหนที่อยากลงหลายๆ คอร์สพร้อมกัน พี่แนะนำให้ลงเป็นแพ็กน้า คุ้มกว่ามากๆ ดูรายละเอียดคอร์สเพิ่มเติมจากนี้ คลิกดูได้เลย