ONET Hero (แหกโค้ง) 2019

คอร์ส ONET (แหกโค้ง) 2019

คอร์ส ONET Hero (แหกโค้ง) 2019

• ONET วัดความรู้ขั้นพื้นฐาน ที่ข้อสอบไม่ยาก แต่น้องๆมักลืม !! ทำให้คะแนนเฉลี่ยประเทศอยู่ราวๆ 20-25 เต็ม 100

• น้องส่วนมากที่ไปสอบ คะแนนจะอยู่ช่วง 40-60 แม้ว่าข้อสอบจะง่าย ออกแต่คณิตพื้นฐาน แต่น้องๆ “ลืม” เนื้อหาไปหมดแล้ว

• พี่จะบอกให้ว่า เจ้าคณิต ONET แค่น้องทวนๆนิดหน่อย มีคนสรุปให้ ได้ทำข้อสอบมาบ้างเบื้องต้น น้องทำคะแนน 70-80 ++ ได้สบาย เพิ่มคะแนนแบบหวังผลได้

• One day onet ของเดิม ที่ขอแบ่งเป็น 2 วัน

จำนวนเวลาเรียน 12 ชั่วโมง

ตัวอย่างการสอน :