แบบฝึกหัดทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ (ฉบับซ้อมมือ)

แบบฝึกหัดสำหรับทบทวนบทเรียน ไว้เตรียมความพร้อมก่อนทำข้อสอบจริง พี่ตั้งใจทำเป็นโจทย์ซ้อมมือ ให้น้องๆ ได้เช็กความพร้อม ความเข้าใจในแต่ละบท ให้ไม่ยากและก็ไม่ง่ายจนเกินไป (ระดับความยาก 1-3/5 ดาว) ค่อยๆ ไต่ระดับไปเรื่อยๆ เพราะบางคนเรียนเนื้อหาจบมา จัดข้อยากเลย ไม่แปลกที่เราจะท้อจริงไหม

ดังนั้นพี่จัดให้เลย 90 ข้อใหญ่ แต่ถ้านับข้อย่อยด้วยก็ 300 ข้อจุกๆ !!! ทำวนไปจนกว่ากล้ามจะขึ้น เตรียมให้ครบทุกบท และตั้งใจรวมไว้อยู่ในชุดเดียว สามารถนำไปใช้สอบได้ทั้งสอบที่โรงเรียน และสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยน้าา

Design by P’Pan and P’Netty

แบบฝึกหัด : https://bit.ly/3F7B8xT
เฉลย : https://bit.ly/3K1Tt2Z

Share