สวัสดีค่ะ น้อง ๆ Dek64 เป็นยังไงกันบ้างเอ่ย ? ช่วงนี้ เป็นช่วงที่เราต้องเหนื่อยหลาย ๆ อย่าง ทั้งการเตรียมตัวสอบ การติดตามข้อมูลข่าวสารแต่ละมหาลัย รวมไปถึงการเตรียมเอกสารที่เราต้องใช้ด้วย ซึ่งก็มีเยอะแยะเต็มไปหมด วันนี้พี่เอิธ SMP NEWS จาก SmartMathProCare ได้รวม Checklist เอกสารที่ Dek64 ต้องใช้ในการสอบ มาฝากน้อง ๆ ทุกคนกันนะคะ หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยประหยัดเวลา และคลายข้อสงสัยได้ไม่มากก็น้อยเนอะ

เพราะมีน้อง ๆ หลายคนถามกันเข้ามาเยอะมาก เรื่องเอกสารที่เราต้องใช้ในการสมัครสอบ รวมถึงวันสอบจริง เราต้องเตรียมอะไรบ้าง? พี่เบสจะมาอธิบาย ให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆ โดยจะแยกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ GAT/PAT , O-NET , วิชาสามัญ และ กสพท. จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลยย !!

คำถามที่ 1 เอกสารที่ใช้สมัครสอบมีอะไรบ้าง ?

GAT/PAT และวิชาสามัญ : ในการสมัครสอบแกทแพท หากน้อง ๆ ที่กำลังเรียนอยู่ ม.6 , เรียน ปวช. , กศน. หรือ เป็นเด็กซิ่ว สามารถสมัครสอบได้เลย โดยไม่ต้องใช้เอกสารใด ๆ เพียงแค่ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้อง แต่ถ้าหากน้องเป็นนักเรียนต่างชาติ ต้องแสกนหนังสือเดินทาง (Passport) และเซ็นสำเนาถูกต้องให้ชัดเจน โดย save เป็นไฟล์ jpg. ขนาดไม่เกิน 1 MB
หมายเหตุ : หากน้อง ๆ สมัคร GAT/PAT หรือ วิชาสามัญ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว สามารถใช้รหัสเดียวกันเข้าระบบได้เลย
สมัครได้ที่ : www.niets.or.th

O-NET : การสมัครสอบโอเน็ต น้อง ๆ ที่อยู่ ม.6 ไม่ต้องสมัครสอบใด ๆ เพราะ ทางโรงเรียนจะเป็นคนสมัครให้ แต่น้องที่เรียน ปวช. หรือ กศน. ต้องสมัครสอบเอง โดยไม่ต้องใช้เอกสารใดใดเลย
หมายเหตุ : เด็กซิ่ว ไม่สามารถสมัครได้ เพราะ การสอบโอเน็ตสอบได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะ
สมัครได้ที่ : www.niets.or.th

กสพท. : เอกสารที่ต้องใช้สอบ กสพท. มีเยอะมาก ใครจะเป็นว่าที่เด็กแพทย์ เตรียมกระดาษจดให้พร้อม ! สามารถสมัครได้ที่ www9.si.mahidol.ac.th โดยเอกสารที่เราต้องใช้มีตามนี้
1. รูปถ่าย : ภาพหน้าตรง พื้นหลังสีขาวหรือน้ำเงินก็ได้ อายุต้องไม่เกิน 6 เดือน ไม่ใส่แว่นตาทั้งแว่นสายตาและแว่นดำ ขนาด 1-2 นิ้ว แสกน และ save เป็นไฟล์ jpg. ขนาดไม่เกิน 240 KB

2. สำเนาบัตรประชาชน : ถ่ายเอกสารแค่ด้านที่มีหน้าเรา ไม่ต้องถ่ายหน้าหลัง พร้อมลงชื่อจริง-นามสกุล สำเนาถูกต้อง และเขียนกำกับไว้ว่า “ ใช้สำหรับสมัครสอบ กสพท. เท่านั้น” จากนั้นสแกนให้เท่ากับขนาด A4 จะเป็น .jpg หรือ .pdf ก็ได้ แต่ขนาดไม่เกิน 2 MB
หมายเหตุ : เซ็นสำเนาถูกต้องบนกระดาษก่อน แล้วค่อยแสกน

3. สำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ : ให้แสกนทุกด้าน ถ้ามี 2 ด้าน ก็แสกนทั้ง 2 ด้านเลย จะเป็นไฟล์ .jpg หรือ .pdf ก็ได้ ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB และไม่ต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง ทุกแผ่นก็ได้น้า! แต่เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการขอ น้อง ๆ ควรเผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะ

3.1 สำหรับน้อง ๆ ม.6 เตรียมแค่ สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ใบ ปพ.7) เท่านั้น ให้นำมาสแกนขนาด A4 จะเป็น .jpg หรือ .pdf ก็ได้ แต่ขนาดไม่เกิน 2 MB เช่นกัน แต่ ต้องมีตราปั๊มโรงเรียน ด้วยย

3.2 สำหรับเด็กซิ่ว
o น้องที่กำลังอยู่ปี 1 , ไม่ได้เข้ามหาลัย (ซิ่วอยู่บ้าน) หรือ มาจาก ม.เอกชน ต้องเตรียม สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) และ สำเนาใบประกาศนียบัตร (ใบ ปพ.2)
หมายเหตุ : ถ้ากำลังศึกษาอยู่ปี 1 ต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษามาด้วย
o น้องเรียนจบปี 1 แล้ว หรือกำลังขึ้นปี 2-3 ต้องเตรียม สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) สำเนาใบประกาศนียบัตร (ใบ ปพ.2) และใบลาออก
หมายเหตุ
– กรณีที่ 1 ถ้าน้อง ๆ ที่กำลังอยู่ชั้นปีที่ 1 ต้องการเปลี่ยนมหาลัย แต่อยากเข้าคณะเดิม เช่น จาก ทันตะ ไปเข้า ทันตะ ต้องได้รับอนุมัติลาออก ภายในวันที่ 30 เม.ย 64
– กรณีที่ 2 ถ้าน้อง ๆ จบชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป หรือ ยกเว้นน้อง ๆ ที่กำลังจบปี 63 ต้องได้รับอนุมัติลาออก ภายในวันที่ 16 พ.ย 63
– กรณีที่ 3 หากต้องการย้ายไปคณะอื่น เช่น จาก แพทย์ ไปเข้า ทันตะ หรือ ซิ่วมาจากคณะอื่นที่ไม่ใช่สายหมอ ไม่ต้องลาออก สามารถสมัครได้เลย
o น้องที่อยู่ปี 4 หรือปีสุดท้ายของหลักสูตร ต้องเตรียม สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) และสำเนาใบประกาศนียบัตร (ใบ ปพ.2) และ หนังสือรับรองการเป็นนิสิตจากมหาลัย
ไม่ต้องลาออก

ข้อควรระวัง
– หากน้องมีการเปลี่ยนชื่อ แล้วชื่อบนบัตร ไม่ตรงกับเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้สมัครสอบ ต้องแนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อที่ทางเขตออกให้ด้วยนะคะ
– อย่าลืมเผื่อเวลาในการขอเอกสารต่าง ๆ
– เอกสารการสมัครทุกอย่างควรเก็บไว้ จนกว่าจะมีการยืนยันสิทธิ์ โดยเฉพาะ กสพท. !!!
– หลังจากที่สมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ควรเช็คด้วยนะ ว่ามีสถานะ จ่ายตัง ขึ้นเรียบร้อยหรือยัง

คำถามที่ 2 : เอกสารที่ต้องใช้ตอนเข้าห้อง ต้องพิมพ์อะไรไปบ้างนะ ?

GAT/PAT , O-NET และ วิชาสามัญ เตรียมแค่ บัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนเท่านั้น !! ที่สำคัญต้องไม่หมดอายุนะคะ หากใครเป็นนักเรียนต่างชาติสามารถใช้หนังสือเดินทาง (Passport) แทนได้ค่ะ
หมายเหตุ : บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบจะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้ แต่ควรเช็กสถานที่สอบ และที่นั่งสอบให้ดี ไม่งั้นอาจจะเสียเวลาหาห้องสอบ หรือเกิดความผิดพลาดได้

กสพท. น้องต้องนำบัตรประชาชน และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หรือที่เรียกว่า “แบบฟอร์ม กสพท.11” มาด้วย โดยจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษเปล่าสีขาว (ห้ามใช้กระดาษรีไซเคิล) ห้ามมีข้อความอื่น ๆ อยู่ในกระดาษทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รวมไปถึงห้ามเคลือบพลาสติก ตัด แปะ
หมายเหตุ : ห้ามลืม >>> ใบ กสพท.11 <<< เด็ดขาดดด!! ไม่งั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบบ

สุดท้ายนี้พี่เบส SMPNEWS จาก SmartMathPro Care ขอเป็นกำลังใจน้อง ๆ Dek64 ทุกคนเลยนะคะ ช่วงนี้อาจจะมีเหนื่อยบ้าง ท้อบ้าง อย่าเพิ่งหมดไฟกันน้า อีกฮึ้บเดียวเท่านั้น! สู้ ๆ นะคะทุกคน ทางพี่ ๆ จะคอยรวบรวมข่าวสาร มาอัพเดตให้น้อง ๆ เรื่อย ๆ เลยน้า รอติดตามได้เลย !!

Share