สรุประบบใหม่ TCAS การสอบเข้า คณะ บัญชี-บริหาร ม.ธรรมศาสตร์ !

ครบถ้วนที่สุด ! พี่สรุปมาให้แล้ว (ทั้ง 4 ปี 5 ปี และภาคอินเตอร์)

!!! ไม่มีแล้ว Smart-I ไม่มีแล้ว TUSTAR !!!

แผนการรับทั้งหมด

บัญชี 4 ปี : 170 คน
บริหาร 4 ปี : 250 คน (เลือกเอกตอนเข้าไปเรียน)
บูรณาการควบ 5 ปี : 120 คน (เลือกเอกตอนเข้าไปเรียน)
นานาชาติ (BBA) : 160 คน (เลือกเอกตอนเข้าไปเรียน)

วันขึ้นเขียง เอ้ย วันสอบ ! #dek61

24 – 27 ก.พ. 61 : GAT / PAT
3 – 4 มี.ค. 61 : ONET
17 – 18 มี.ค. 61 : 9 วิชาสามัญ

ระบบ TCAS มีการรับทั้งหมด 5 รอบ
โดยคณะพาณิชย์ ฯ มธ. จะมีในรอบ 1 , 3 และ 4 (แต่ละคณะไม่ได้มีครบทั้ง 5 รอบ)

• ทุกรอบรับ ทั้ง ม.6 และเด็กซิ่วครับผม
• ในการรับแต่ละรอบ จะมีให้ยืนยันสิทธิ์ หากไม่ยืนยันสิทธิ์ สามารถยื่นคะแนนในรอบถัดๆไปได้ [ยืนยินสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์]
• TUSTAR ไม่มีการจัดสอบแล้ว แต่สามารถนำคะแนนเก่ามายื่นได้ (เคยจัดสอบ 4 ครั้ง ในปี 2559 คือ 3 ก.ค. / 18 ก.ย. / 9 ต.ค. และ 19 พ.ย. เป็นครั้งสุดท้าย

ข้อมูลจาก : http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=67

รอบที่ 1 :

รับด้วย Portfolio สอบสัมภาษณ์ โดยไม่มีการสอบข้อเขียน (แบ่งออกเป็น 1/1 กับ 1/2)

1/1 : ความสามารถพิเศษ 
[รับรวม 60 คน : บัญชี 4 ปี 20 คน , บริหาร 4 ปี 25 คน , 5 ปี 15 คน]

น้องที่มีภาวะความเป็นผู้นำ หรือความสามารถพิเศษด้านธุรกิจ  เช่น เป็นผู้นำการแข่งขัน หรือ เคยชนะการแข่งขัน ในเวทีระดับชาติ หรือนานาชาติ , ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ
(ประมาณว่ามีธุรกิจตั้งแต่เป็นนักเรียนเลย) พี่คิดว่ารอบนี้ก็คงต้องมีผลงานพอสมควรครับ ดู Port แล้วสอบสัมภาษณ์เลย

[วันสอบสัมภาษณ์ 18 พ.ย. 60 , ประกาศผล 30 พ.ย. 60 และยืนยันเคลียริ่งเฮาส์ 15 – 19 ธ.ค.]

1/2 : เป็นรอบยื่นของ BBA 
[รับรวม 130 คน]

รอบนี้ คือการยื่นคะแนนปกติเหมือนปีก่อนๆเลยครับ แต่แค่ระบบ TCAS ให้การสอบภาคอินเตอร์เข้ามาร่วมด้วย โดยใช้คะแนน New SAT หรือ TUSTAR (ที่เคยสอบ)
New SAT : Math 45% (ขั้นต่ำ 600) , Eng 45% (ขั้นต่ำ 350) ไม่ใช้ส่วน Essay
TUSTAR : คณิต 1 หรือ 2 40% , ภาษาอังกฤษ 40% , การอ่าน 5% และ ความรู้เท่าทันโลก 5% (ขั้นต่ำ 30 คะแนนทุกวิชา) [ถ้าไม่เคยสอบ TUSTAR หรือคะแนนสอบไม่ดี ไปโฟกัสที่ SAT เลยครับ]

สำหรับ BBA จะมีคะแนนสัมภาษณ์อีก 10% ด้วยครับ และมีการตกสัมภาษณ์ ! คนคะแนนดีกว่าอาจจะไม่ติด คนคะแนนน้อยกว่าก็อาจติด ซึ่งปกติ BBA จะเรียกประมาณ 400 – 500 คน ในรอบนี้ และหลังสัมภาษณ์จะเหลือแค่ราวๆ 250 – 300 คน ครับ (ตกสัมภาษณ์เป็นร้อย) ซึ่งจะเรียกเกินยอดรับเป็นปกติ เผื่อกรณีสละสิทธิ์ครับ (เป้ารับ 130 คน)

คะแนนคนที่สอบติดในปีที่แล้ว TUSTAR อยู่ที่ราวๆ 67-69% (ไม่รวมสัมภาษณ์) ส่วน New SAT อยู่ที่ราวๆ 1230 – 1280 และปีนี้พิเศษเพิ่ม Requirement คะแนนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยต้องมีอันใดอันหนึ่ง ตามนี้ (คะแนนอายุไม่เกิน 2 ปี)

[สอบสัมภาษณ์ 18 ก.พ. 61 ประกาศผล 12 มี.ค. 61 และ ยืนยันเคลียริ่งเฮ้าส์ 19 – 22 มี.ค. 61]

รอบที่ 2 :

ระบบโควตา คณะพาณิชย์ฯ มธ. ไม่มีการรับในรอบนี้

รอบที่ 3 :

รับตรงร่วมกัน 
[รับรวม 450 คน : บัญชี 4 ปี 130 คน , บริหาร 4 ปี 200 คน , 5 ปี 90 คน และ BBA 30 คน]

รอบนี้น้องๆสามารถเลือกได้ทั้งหมด 4 Slot โดยจะเป็นคณะหรือมหาลัยฯใดก็ได้ โดยไม่มีอันดับ แปลว่าน้องๆสามารถติดพร้อมกันทั้ง 4 ที่ได้เลยครับ [เพิ่มเติม ของกสพท. ถือเป็น 1 Slot โดยใน Slot เดียวสามารถแยกออกเป็น 4 อันดับตามระบบเดิมเลยครับ] เช่น บัญชี 4 ปี มธ. , บัญชี จุฬาฯ , บริหาร 4 ปี มธ. และ กสพท. อีก 4 อันดับ เป็นต้น หากคะแนนสูง สามารถติดพร้อมกันได้เลย

สำหรับภาคไทย (ยกเว้น BBA) ใช้คะแนนวิชาสามัญ 4 วิชา ได้แก่ คณิต 1 (เลขยาก) 40% ภาษาอังกฤษ 40% ภาษาไทย 10% และสังคม 10% ซึ่งแต่เดิมรอบนี้ในปีก่อนๆจะใช้คะแนน Smart-I , TUSTAR เท่านั้น ปีนี้เป็นรุ่นแรก !

[หรือใช้คะแนน TUSTAR เก่าก็ได้น้ำหนักเดียวกัน คือ คณิต 1 หรือ 2 40% , ภาษาอังกฤษ 40% , การอ่าน 10% และความเท่าทัน 10%] และเนื่องด้วยเป็นปีแรก การคาดเดาคะแนนจึงยากมาก พี่คิดว่า หากคณิต 1 และภาษาอังกฤษวิชาสามัญ เฉลี่ยวิชาละ 60 คะแนนขึ้นไปได้ ก็มีโอกาสสูงครับ (ซึ่งไม่ได้ง่ายนัก)

และที่เพิ่มเติมมาคือ BBA ที่มีการรับเพิ่มในรอบรับตรงอีก 30 คน (รับเยอะกว่าปีก่อนๆ โดยมีทางเลือกของคะแนนทั้งหมด 3 ช่องทาง ตามนี้ (พิมพ์ละยาว ดูตารางที่มาจากเว็บสำนักทะเบียนเลยละกัน) และยังกำหนดคะแนนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เหมือนรอบ 1/2

… แต่ที่น่าสังเกตคือ รอบนี้ “ไม่มีคะแนนสอบสัมภาษณ์”

** หมายเหตุ : การเรียกรับของรอบนี้ก็จะเรียกเกินเป้ารับเช่นกัน เรียกราวๆ 2 – 3 เท่าของจำนวนเป้ารับ (ข้อมูลทุกปีย้อนหลังเป็นแบบนี้หมด) เนื่องจากเด็กคนหนึ่งติดได้หลายแห่ง และยืนยันสิทธิ์เรียนได้แค่ 1 ที่เท่านั้น จึงต้องมีการประกาศจำนวนคนติดเยอะกว่าเป้ารับครับ (ส่วนตัวคิดว่าน่าจะประกาศคนติดในรอบนี้ไม่ต่ำกว่า 800 คน)

[สมัคร 9 – 13 พ.ค. 61 , ประกาศผล 8 มิ.ย. 61 และ ยืนยันเคลียริ่ง 26 – 28 พ.ค. 61]

รอบที่ 4 :

Admission กลาง
[รวมรับ 60 คน : บัญชี 4 ปี 20 คน , บริหาร 4 ปี 25 คน และ 5 ปี รับ 15 คน]

• รอบนี้ ถือเป็นรอบสุดท้ายของการรับเข้าคณะพาณิชย์ฯ มธ. ครับ

หลังจากรอบก่อนๆ หากน้องๆยังไม่พอใจ ก็สามารถจะยื่นแอดในรอบนี้ได้ครับ และค่าน้ำหนักเป็นไปตามเดิมทุกประการ (เนื่องจากมีกฎว่าจะต้องใช้คะแนนที่ประกาศล่วงหน้า 3 ปี) ก็คือ !!

ใช้คะแนน GPAX 20% (6 เทอม หากแลกเปลี่ยนมา ถ้าจำไม่ผิด คือใช้เท่าที่มีเลยครับ) , ONET 30% , GAT 30% และ PAT1 20% โดยคำนวณเป็นคะแนนเต็ม 30,000 คะแนน

วิธีการคำนวณ คือ เกรด x 1,500 / คะแนนรวม ONET 5 วิชา x 18 / GAT รวมทั้ง Eng และเชื่อมโยง x 30 / คะแนน PAT1 x 20 รวมเป็นคะแนน 30,000 คะแนน และสำหรับคะแนนแอดมิชชั่นของ #dek59 พี่ทำสรุปไว้ในโพสนี้ ถ้าจะให้สอบติดก็ควรจะต้องคะแนนประมาณนี้แหละ

►► สรุปข้อมูลและการคำนวณ Admission

โดยรอบนี้จะเลือกได้ 4 ที่ และเรียงเป็น 4 อันดับครับผม !

[สมัคร 6 – 10 มิ.ย. 61 ประกาศผล 13 ก.ค. 61 ไม่มีการยืนยันเคลียริ่งเฮ้าส์ครับ รอบสุดท้ายแว้วว]

จบแล้ว !! สำหรับการสรุปข้อมูลการรับเข้าระบบ TCAS ระบบใหม่ล่าสุด เพิ่มเติมข้อมูลจากประสบการณ์ของพี่ปั้นด้วย (เดิมพี่ปั้นสอนรับตรงเข้าคณะพาณิชย์ฯ มธ. เป็นหลัก ติดปีละเกือบครึ่งคณะนะ บอกเลย !)

สำหรับน้องคนไหนรู้สึกความรู้คณิตศาสตร์ยังไม่พร้อม !! (จะขายของละนะ พร้อมยัง 5555) สามารถเรียนคอร์สกับพี่ปั้นได้นะคร้าบ มีทั้ง New SAT Math (ราคาม่ายแพง) , ONET , PAT1 รวมไปถึงคณิต 1 วิชาสามัญ ที่พี่ปั้นโคตรตั้งใจทำเนื้อหา และสอน แถมดูแลกันแบบถึงลูกถึงคน (จุดขายพี่เลยนะ บอกไว้ก่อน อิอิ)

มี 3 ระบบ
1. คอร์สสด เจอกันตัวเป็นๆ ที่สาขา BTS ช่องนนทรี
2. Self ที่สาขา คอมจอเบอเร่อ แอร์เย็นสบาย ได้ทั้งสาขาราชดำเนิน และช่องนนทรี (ราคาถูกกว่าสด)
3. Online ที่บ้าน เรียนกับคอมพิวเตอร์ เรียนกี่โมงก็ได้ ฟังซ้ำได้ อายุคอร์ส 1 ปีเต็ม ! สมัครแล้วส่งหนังสือ EMS ถึงบ้านฟรีใน 1 – 3 วัน สมัครที่ www.learningexsys.com เลยครับ
*** เรียนแล้วสามารถถามพี่ปั้นได้น้าถ้าสงสัย ถ่ายรูปโจทย์ส่งมาเลย พี่จะ Voice note ตอบให้รายคน เหนื่อย ท้อ ล้า ก็ไลน์มาบ่นได้เต็มที่ มีตั้งกลุ่มไลน์ไว้แลกเปลี่ยน + บิ้วให้ฮึด + แจ้งข่าว และยังมีกลุ่ม Facebook ลับ คลิปติวเสริมเพียบ (ติดตรงไหนกันเยอะๆ พี่อัดคลิปสอนแถมให้เลย)  

Line : @pan_smartmathpro (พี่ปั้นเอง)
Line : smartmathpro (พี่พลอย ผู้ช่วย สอบถามคอร์สทางนี้ได้เลย บางทีพี่ปั้นอาจจะตอบไม่ทัน)
Facebook Fan Page : Pan Smartmathpro ติวคณิต By พี่ปั้น
Youtube Channel : Smartmathpro

ตัวอย่างคลิปติวดูในเพจ หรือใน Youtube ได้เลย (คลิปติวเยอะมาก สามารถติวฟรีจนสอบติดได้เลย)

Share