มาดูกัน สรุปปฏิทินการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและตารางสอบของเด็ก 64 วันนี้พี่ปั้นรวบรวมมาให้แล้ว

เริ่มจากการสอบ GAT/PAT

GAT (General Aptitude Test) เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป เพื่อวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ มี 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา

ส่วนที่ 2 คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
– Speaking and Conversation
– Vocabulary
– Structure and Writing
– Reading Comprehension

PAT (Professional and Academic Aptitude Test) เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐาน กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ

กำหนดการสอบ: วันที่ 20-23 มีนาคม 2564

ตารางสอบ GAT/PAT (#dek64)


ต่อมาคือการสอบ ONET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะเกิดขึ้นในเดือนเดียวกับการสอบ GAT/PAT เลยยยย

O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิด

กำหนดการสอบ: วันที่ 27-28 มีนาคม 2564

ตารางสอบ ONET ม.6 (#dek64)


และต่อมาด้วยการสอบ วิชาสามัญ นั้นเอง

วิชาสามัญ คือข้อสอบกลางของ สทศ. ได้แก่ ชีววิทยา, ฟิสิกส์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และเคมี ซึ่งเป็นการสอบเพื่อเอาคะแนนไปยื่นรับตรงกับมหาวิทยาลัย โดยจะมีการสอบปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

กำหนดการสอบ: วันที่ 3-4 เมษายน 2564

ตารางสอบ วิชาสามัญ (#dek64)

จากกำหนดการสอบด้านบนนั้นจะเห็นได้เลยว่าวันสอบจะค่อนข้างติด ๆ กัน ดังนั้นน้อง ๆ ต้องแบ่งเวลาทบทวนเนื้อหาให้ดี ๆ น้าเตรียมตัวให้พร้อม สุดท้ายนี้พี่ขอให้น้อง ๆ ทุกคนตั้งใจทบทวนเนื้อหาและโชคดีในการสอบนะคร้าบบบบ

(update: 07.01.2021)

Share