Unseen Mock Test (TGAT TPAT 2023)

ตอบ ไฟล์ชุดข้อสอบและกระดาษคำตอบ น้องสามารถเข้าไปดูได้ในหน้าห้องเรียนของคอร์สนั้น และกดดาวน์โหลดได้ที่หน้ารวมเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 66 น้า ส่วนคลิปเฉลยจะถูกเพิ่มเข้าไปหลังคลิปสุดท้ายของคอร์ส ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 66 เป็นต้นไปน้าา

ตอบ น้องจะได้ไฟล์ชุดข้อสอบและกระดาษคำตอบพร้อมคลิปเฉลย เฉพาะพาร์ทที่น้องสมัคร แถมเข้าไปในคอร์สเท่านั้นน้า

ตอบ สำหรับน้องที่สมัครคอร์ส TPAT1 แบบแยกพาร์ท พี่จะไม่มีขาย Hard Copy แยกรายพาร์ทน้าาา

ตอบ ใช่แล้ว แต่สำหรับข้อสอบจำลองสนาม TPAT1 พาร์ทความคิดเชื่อมโยง จะเป็นใบเฉลยคำตอบแบบละเอียดแทนน้า

ตอบ ได้แน่นอน !! แต่น้องจะต้องสมัครครบทั้ง 3 พาร์ทก่อนน้า ถึงจะได้รับสิทธิ์แลกซื้อ Hard Copy ในราคา 120 บาท

ตอบ พี่เปิดขายแบบแยกเป็นสนามๆ น้า ไม่มีขายแบบแยก TGAT2 TGAT3 หรือ TPAT1 พาร์ทต่างๆ