คอร์สใหม่!! พิชิตคณิตประยุกต์ (รวบรัด)

Early Bird - 10 วันสุดท้าย

รอบ LIVE สด เรียนผ่านช่องทางไหน จำกัดที่นั่งไหม?

เรียนในกลุ่ม Private Facebook และ Discord 2 ช่องทางพร้อมกัน ไม่จำกัดที่นั่งน้า และอาจมีเปิดให้มาติวสดๆ ที่สาขาตามความสมัครใจด้วย แต่รอบนี้มีจำกัดที่นั่ง เดี๋ยวพี่จะแจ้งอีกทีน้า > <

สมัครรอบ LIVE สด แต่ไม่สะดวกเรียนบางวันทำยังไงดี?

ใครสมัครรอบนี้พี่แถมรอบออนไลน์ให้ สามารถเรียนย้อนหลังได้บนเว็บไซต์เลย

ถ้าสมัครคอร์สนี้ จะได้รับของแจกอะไรบ้าง?

ได้ของแจกประจำเดือนนั้นๆ เมื่อสมัครคอร์สตามเงื่อนไขที่กำหนด

เคยลงคอร์สพิชิตคณิตประยุกต์ (เพิ่มเติม) เล่ม 1,2 ลงคอร์สนี้เพิ่มได้ไหม?

สำหรับน้องที่กลัวเรียนไม่ทัน แนะนำให้ลงคอร์สนี้เลย เพราะคอร์สนี้พี่คัดเนื้อหา และโจทย์/ข้อสอบเก่า มาจากเล่ม 1,2 เน้นบทที่น้องเก็บทันในเวลาที่เหลืออยู่

เรียนคอร์สนี้ จำเป็นต้องมีพื้นฐานไหม?

ไม่จำเป็นน้า ในคอร์สพี่มีปูพื้นฐานให้ตั้งแต่เริ่มเลย เคยเรียนแล้วลืมแล้ว มาเริ่มต้นได้ที่คอร์สนี้เลย

Early Bird - 10 วันสุดท้าย
Early Bird - 10 วันสุดท้าย

รอบ LIVE สด เรียนผ่านช่องทางไหน จำกัดที่นั่งไหม?

เรียนในกลุ่ม Private Facebook และ Discord 2 ช่องทางพร้อมกัน ไม่จำกัดที่นั่งน้า และอาจมีเปิดให้มาติวสดๆ ที่สาขาตามความสมัครใจด้วย แต่รอบนี้มีจำกัดที่นั่ง เดี๋ยวพี่จะแจ้งอีกทีน้า > <

สมัครรอบ LIVE สด แต่ไม่สะดวกเรียนบางวันทำยังไงดี?

ใครสมัครรอบนี้พี่แถมรอบออนไลน์ให้ สามารถเรียนย้อนหลังได้บนเว็บไซต์เลย

ถ้าสมัครคอร์สนี้ จะได้รับของแจกอะไรบ้าง?

ได้ของแจกประจำเดือนนั้นๆ เมื่อสมัครคอร์สตามเงื่อนไขที่กำหนด

เคยลงคอร์สพิชิตคณิตประยุกต์ (เพิ่มเติม) เล่ม 1,2 ลงคอร์สนี้เพิ่มได้ไหม?

สำหรับน้องที่กลัวเรียนไม่ทัน แนะนำให้ลงคอร์สนี้เลย เพราะคอร์สนี้พี่คัดเนื้อหา และโจทย์/ข้อสอบเก่า มาจากเล่ม 1,2 เน้นบทที่น้องเก็บทันในเวลาที่เหลืออยู่

เรียนคอร์สนี้ จำเป็นต้องมีพื้นฐานไหม?

ไม่จำเป็นน้า ในคอร์สพี่มีปูพื้นฐานให้ตั้งแต่เริ่มเลย เคยเรียนแล้วลืมแล้ว มาเริ่มต้นได้ที่คอร์สนี้เลย