คอร์สใหม่!! พิชิตคณิตประยุกต์ (รวบรัด)

ถ้าสมัครคอร์สนี้ จะได้รับของแจกอะไรบ้าง?

ได้ของแจกประจำเดือนนั้นๆ เมื่อสมัครคอร์สตามเงื่อนไขที่กำหนด

เคยลงคอร์สพิชิตคณิตประยุกต์ (เพิ่มเติม) เล่ม 1,2 ลงคอร์สนี้เพิ่มได้ไหม?

สำหรับน้องที่กลัวเรียนไม่ทัน แนะนำให้ลงคอร์สนี้เลย เพราะคอร์สนี้พี่คัดเนื้อหา และโจทย์/ข้อสอบเก่า มาจากเล่ม 1,2 เน้นบทที่น้องเก็บทันในเวลาที่เหลืออยู่

เรียนคอร์สนี้ จำเป็นต้องมีพื้นฐานไหม?

ไม่จำเป็นน้า ในคอร์สพี่มีปูพื้นฐานให้ตั้งแต่เริ่มเลย เคยเรียนแล้วลืมแล้ว มาเริ่มต้นได้ที่คอร์สนี้เลย

ถ้าสมัครคอร์สนี้ จะได้รับของแจกอะไรบ้าง?

ได้ของแจกประจำเดือนนั้นๆ เมื่อสมัครคอร์สตามเงื่อนไขที่กำหนด

เคยลงคอร์สพิชิตคณิตประยุกต์ (เพิ่มเติม) เล่ม 1,2 ลงคอร์สนี้เพิ่มได้ไหม?

สำหรับน้องที่กลัวเรียนไม่ทัน แนะนำให้ลงคอร์สนี้เลย เพราะคอร์สนี้พี่คัดเนื้อหา และโจทย์/ข้อสอบเก่า มาจากเล่ม 1,2 เน้นบทที่น้องเก็บทันในเวลาที่เหลืออยู่

เรียนคอร์สนี้ จำเป็นต้องมีพื้นฐานไหม?

ไม่จำเป็นน้า ในคอร์สพี่มีปูพื้นฐานให้ตั้งแต่เริ่มเลย เคยเรียนแล้วลืมแล้ว มาเริ่มต้นได้ที่คอร์สนี้เลย