About_kru_golf

ครูกอล์ฟ (สุรรังสรรค์ ผาสุขวงษ์)

ติวเตอร์วิชาสังคม ประสบการณ์สอนกว่า 15 ปี

ประวัติการศึกษา

  • จบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง เกรดเฉลี่ย 3.99 (รางวัลเรียนดี 5 ปีซ้อน)

ผลงาน / ประสบการณ์ด้านการสอน

  • ติวเตอร์สังคม ประสบการณ์การสอนกว่า 15 ปี
  • ติวเนื้อหาสังคมสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย A-Level, วิชาสามัญ ในโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง
  • วิทยากรติวเข้ม O-NET พิชิตข้อสอบเข้าสู่มหาวิทยาลัย ให้กับโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ในโครงการ รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ของ สพฐ.
  • วิทยากรสอนบทเรียนสรุปเนื้อหา ห้องเรียนออนไลน์ DLIT ของ สพฐ.
  • ผู้เขียนหนังสือรวมข้อสอบสังคมศึกษา 1000 คำถาม-คำตอบ ระดับชั้น ม.ปลาย
  • ผู้เขียนหนังสือสังคมศึกษา ม.ต้น – ม.ปลาย วิชาสังคมศึกษา สาระหน้าที่พลเมือง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2551

ผลงานเกี่ยวกับคะแนนสอบ (พี่ปั้นเข้าสอบเองทั้งหมด)

คะแนน PAT1 คะแนนคณิต1 วิชาสามัญ
• รอบ ก.พ. 61 [248/300]
• รอบ ก.พ. 62 [244/300]
• รอบ ก.พ. 63 [279/300]
• รอบ ก.พ. 64 [264/300]
• รอบ มี.ค. 61 [90/100]
• รอบ มี.ค. 62 [94/100]
• รอบ มี.ค. 63 [92/100]
• รอบ มี.ค. 64 [94/100]
คะแนน SAT Math
• คะแนน SAT Math [800/800] ได้คะแนนเต็มตั้งแต่สอบครั้งแรก !!
• สอนนักเรียนในคอร์สทั้งสด และออนไลน์มามากกว่า 20,000 คน สอบติดคณะและมหาลัยฯ มาแล้วหลายหมื่นคน

รวมความสำเร็จของ SmartMathPro

คอร์สเรียนแนะนำ