คอร์สเตรียม A-Level คณิต 1

ส่วนลด 200 บาท

  • น้องที่เคยสมัครคอร์สติวสอบเข้ามหาลัยฯ*
  • น้องที่สมัครคอร์ส TGAT2,3
    พร้อมกับคอร์สติวสอบเข้ามหาลัยฯ* ในออเดอร์เดียวกัน 

*คอร์ส A-Level คณิต 1,2 หรือ TPAT1 ที่ร่วมรายการ

ส่วนลด 200 บาท

  • น้องที่เคยสมัครคอร์สติวสอบเข้ามหาลัยฯ*
  • น้องที่สมัครคอร์ส TGAT2,3
    พร้อมกับคอร์สติวสอบเข้ามหาลัยฯ* 
    ในออเดอร์เดียวกัน

*คอร์ส A-Level คณิต 1,2 หรือ TPAT1
ที่ร่วมรายการ

ส่วนลด 200 บาท

น้องที่เคยสมัคร หรือกำลังจะสมัครคอร์สเตรียมเข้ามหาลัยฯ (คณิตประยุกต์ 1,2 / TPAT1 ที่ร่วมรายการ)
รับส่วนลด 200 บาท เมื่อสมัครคอร์ส
UNSEEN Mock Test คณิต 1,2

ส่วนลด 200 บาท

น้องที่เคยสมัคร หรือกำลังจะสมัครคอร์สเตรียมเข้ามหาลัยฯ (คณิตประยุกต์ 1,2 / TPAT1
ที่ร่วมรายการ)
รับส่วนลด 200 บาท
เมื่อสมัครคอร์ส
UNSEEN Mock Test คณิต 1,2