เฉลยคณิต 1 ปี 2564 แผ่นที่ 3

เฉลยคณิต 1 ปี 2564 แผ่นที่ 3