เฉลยคณิต 1 ปี 2564 แผ่นที่ 14

เฉลยคณิต 1 ปี 2564 แผ่นที่ 14