เทคนิคจากรุ่นพี่-4-คณะ-Desktop

TPAT1 สอบอะไรบ้าง แชร์เทคนิคการสอบ กสพท66 จากรุ่นพี่แพทย์