คณิตศาสตร์ประยุกต์1_แหกโค้ง+คณิตศาสตร์ประยุกต์2_ตะลุย