ม.6 (4)

คำแนะนำ : ม.6 สายเน้นสามัญ ทวนเนื้อหาและลุยโจทย์ (4)

(4) เหมาะสำหรับ น้องที่ต้องการใช้คะแนนวิชาสามัญคณิต 1 เป็นหลัก เพราะแผนการเรียนนี้จะปูพื้น สอนเนื้อหาครบทุกบท สำหรับลุยข้อสอบคณิต 1 เลย ซึ่งข้อสอบจะเน้นวัดนิยาม จับ concept และมีความถึกน้อยกว่า PAT1 คอร์สนี้เรียกว่า One Stop Service สำหรับคณิต 1 เลย เนื้อหาละเอียด และลุยข้อสอบครบทุกข้อ จบในคอร์สเดียว