ม.5 (2)

คำแนะนำ : ม.5 สายเน้นเก็บเนื้อหาที่โรงเรียนก่อน ยังไม่รีบ (2)

(2) เหมาะสำหรับน้องที่ยังไม่รีบ อยากเน้นที่โรงเรียนก่อน หรือพื้นฐานยังไม่แข็งแรงนัก ช่วงปิดเทอมเล็ก หรือ เทอม 2 สามารถลงคอร์ส Pack ม.5 เทอม 2 ล่วงหน้า หรือควบคู่กับที่โรงเรียนได้เลย (คือบทการนับและความน่าจะเป็น และจำนวนเชิงซ้อน และช่วงปิดเทอมใหญ่ก็เรียนล่วงหน้าของ ม.6 จัดเต็ม ได้แก่ ลำดับและอนุกรม แคลคูลัส สถิติ และการแจกแจงความน่าจะเป็น ซึ่งข้อสอบแข่งขันในบทเหล่านี้น้องจะได้เจอแบบจัดเต็มในคอร์สแยกบทอยู่แล้ว