ม.4 (1)

คำแนะนำ : ม.4 สาย เน้นทบทวนเนื้อหาภาพรวม (1)

(1) เหมาะสำหรับ น้องที่อยากเน้นเก็บเนื้อหาภาพรวม ทั้งคณิตหลัก และคณิตเสริม ซึ่งจะได้เรียนล่วงหน้าด้วย (หากพื้นฐานค่อนข้างอ่อนไม่ค่อยแนะนำน้า) อัดพื้นฐานอย่างมั่นใจจากคอร์สพิชิตคณิตพื้นฐาน ที่จะทำให้เนื้อหาคณิตหลักแน่นปึ๊กพร้อมเจอข้อสอบ ONET และคณิต2 และต่อด้วยคอร์สเนื้อหาคณิต ม.ปลาย ที่จะมาสอนและสรุปทุกอย่างของความรู้คณิต ม.ปลาย (หากน้องต้องการทบทวน หรือต่ออายุคอร์สไปถึง ม.5,6 สามารถแจ้งขอต่ออายุคอร์สได้ฟรีน้า)