ตารางรวมคะแนนเฉลี่ย GAT PAT ปี 2562 – 2564 (1)

ตารางรวมคะแนนเฉลี่ย-GAT-PAT-ปี-2562-2564