แจกฟรี! สรุปสูตรเลข ม.ปลาย

สรุปสูตรเลข ม.ปลาย จากพี่ปั้น SmartMathPro

พี่ปั้นรวบรวม สรุปสูตรเลข คณิต ม.ปลาย ไว้ให้แล้ว !
รวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 ม.5 และ ม.6

ไม่ว่าจะเป็นบท เซต, ตรรกศาสตร์, จำนวนจริง,
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, เรขาคณิตและเส้นตรง,
ภาคตัดกรวย, เอ็กซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม,
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ, เวกเตอร์, เมทริกซ์,
การนับและความน่าจะเป็น, จำนวนเชิงซ้อน,
ลำดับและอนุกรม, สถิติ และ แคลคูลัส

น้อง ๆ สามารถกดดาวน์โหลดฟรีด้านล่างนี้ได้เลย !