คณิต 1 วิชาสามัญคืออะไร?

คณิต 1 วิชาสามัญคืออะไร?