ฝึกทำข้อสอบคณิตศาสตร์ 1 ปีเก่า ๆ เยอะๆ จะช่วยทำให้แม่นยำ

ฝึกทำข้อสอบคณิตศาสตร์ 1 ปีเก่า ๆ เยอะๆ จะช่วยทำให้แม่นยำ