[LIVE] ติวฟรี PAT1 ตรรกศาสตร์

[Live] ติว PAT1 ตรรกศาสตร์

บทเก็บง่าย ! รู้น้อยก็ทำข้อสอบได้
#แชร์ให้เพื่อนๆด้วย
#ติวฟรี
#มาใช้ช่วงเย็นให้คุ้มค่า

เอกสาร : https://goo.gl/512jEK