เชฟป้อม มาสเตอร์เชฟ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำอาหารไทยตำรับชาววัง จนสามารถเป็น Influencer ด้านเช่นกัน

เชฟป้อม มาสเตอร์เชฟ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำอาหารไทยตำรับชาววัง จนสามารถเป็น Influencer ด้านเช่นกัน