พลอย นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ปี 6

พลอย นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ปี 6