ทันตแพทย์จะเน้นด้าน Handskill แต่แพทย์จะต้องรักษาทั้งร่างกาย อาศัยความรู้รอบด้านในการรักษาคนไข้ที่กว้างและลึกกว่า

ทันตแพทย์จะเน้นด้าน Handskill แต่แพทย์จะต้องรักษาทั้งร่างกาย อาศัยความรู้รอบด้านในการรักษาคนไข้ที่กว้างและลึกกว่า