นักศึกษาทันตแพทย์ ไม่มีปิดเทอมจริงไหม?

นักศึกษาทันตแพทย์ ไม่มีปิดเทอมจริงไหม?