สวัสดีค่ะน้องๆทุกคน พี่ชื่อ “พลอย” นะคะ ตอนมัธยมปลายเรียนสายวิทย์-คณิต ปัจจุบันกำลังศึกษาที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้นปีที่ 6 ค่ะ

สวัสดีค่ะน้องๆทุกคน พี่ชื่อ “พลอย” นะคะ ตอนมัธยมปลายเรียนสายวิทย์-คณิต ปัจจุบันกำลังศึกษาที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้นปีที่ 6 ค่ะ