คอร์สใหม่!! ตะลุยข้อสอบคณิต2

6:32 รู้จักข้อสอบคณิต 2
10:05 แนวข้อสอบ
11:33 คะแนนเฉลี่ยย้อนหลัง
14:00 เตรียมตัวคณิต 1 สอบคณิต 2 ได้ไหม ?
24:07 สรุปบทที่ออกสอบ
44:26 พาฝึกทำข้อสอบเก่า
54:20 ควรฝึกข้อสอบเก่าตั้งแต่ปีไหน ?

6:32 รู้จักข้อสอบคณิต 2
10:05 แนวข้อสอบ
11:33 คะแนนเฉลี่ยย้อนหลัง
14:00 เตรียมตัวคณิต 1 สอบคณิต 2 ได้ไหม ?
24:07 สรุปบทที่ออกสอบ
44:26 พาฝึกทำข้อสอบเก่า
54:20 ควรฝึกข้อสอบเก่าตั้งแต่ปีไหน ?