PAT 1 ตะลุยข้อสอบ (2019)

คอร์สตะลุยข้อสอบ PAT1

คอร์ส PAT 1 ตะลุยข้อสอบ 2019

* ลุยข้อสอบ PAT1 บทน่าเก็บต่อยอดจากคอร์ส PAT1 เล่ม 1,2 หรือ PAT1 รวบรัด น้องควรเรียนเนื้อมาก่อน (เรียนเนื้อหาที่อื่นมาแล้วก็ได้นะครับ) ควรมีพื้นฐานพอสมควร สูตร นิยามพอจำได้ และใช้เป็นบ้างแล้ว และคอร์สนี้จะสอนไวกว่าคอร์สอื่นๆระดับนึงครับ
* ข้อสอบส่วนมากจะเป็นช่วงปี 55 – 58 จำนวน 231 ข้อ ! ซึ่งเป็นข้อที่ภาพรวมยากกว่าข้อสอบช่วงปีใหม่ๆ ข้อที่สอน จะไม่ซ้ำกับข้อใน PAT1 เล่ม 1,2 หรือ PAT1 รวบรัด
* โจทย์ในเล่มนี้จะกว้าง และหลากหลายกว่า เรียนจบและทบทวน น้องจะเก่ง และแม่นขึ้นอีก 1 Step ใหญ่ๆเลย
* บทที่สอน : เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน Expo&Log เมทริกซ์ สถิติ ลำดับและอนุกรม การนับและความน่าจะเป็น แคลคูลัส และกำหนดการณ์เชิงเส้น
* มี Test ย่อยๆสำหรับคอร์สให้ลองทำด้วยเช่นกัน ลองปริ้นมาทำด้วยนะครับ
* คอร์สนี้สอนและอัพเดทตอน ตุลาคม 62 ครับ
จำนวนเวลาเรียน 42 ชั่วโมง