คอร์สเรียน สด

ตารางคอร์สเรียนสด

• พี่ปั้นสอนสดด้วยตัวเองทุกคอร์ส – ซึ่ง Self และ Online จะเป็นวีดีโอที่อัดจากรอบสดเลยครับ
• พี่ปั้นเข้าสอบด้วยตนเอง – PAT1 วิชาสามัญ SAT พี่ก้อจะตามไปสอบด้วย เฉลยกันหลังสอบเลย
• ประสบการณ์การสอน 10 ปี (ตั้งแต่พี่ปั้นจบ ม.6)
• คะแนนคณิต Smart-I 100 เต็ม (6 ครั้ง) TUSTAR 100 เต็ม – คะแนนสอบรับตรงเข้าบัญชี มธ. รวมถึง SAT Math 800 เต็ม !
• พี่ปั้นจบปริญญาตรีเอกการบัญชี และปริญญาโทเอกการเงิน จากโครงการ 5 ปี ควบตรี-โท (เกียรตินิยม) จากธรรมศาสตร์ เป็นรุ่นพี่ในคณะตัวจริง เสียงจริง!! – เดิมพี่ปั้นสอนรับตรงเข้าบัญชี มธ. เป็นหลัก แต่ตอนนี้ได้ทุกคณะเลย จากระบบ TCAS!