Fundamental SAT Math

คอร์ส Fundamental SAT Math

คอร์ส Fundamental SAT Math

• สอนเนื้อหา สรุปสูตรและ Concept ที่ต้องรู้ “ทั้งหมด” ของ SAT Math (ส่วนนี้พี่ปั้นเรียบเรียงขึ้นเอง) ซึ่งหากเข้าใจทั้งหมดจะทำให้ประยุกต์ในการทำข้อสอบได้ง่าย และไวขึ้น (เจอโจทย์ที่หลุดๆแนวก็พองมได้ว่าต้องทำยังไง)

• SAT ในหลายๆข้อ หากเข้าใจ concept จริงๆ ในบางข้ออาจใช้เวลาทำเพียง 15 – 20 วินาที ซึ่งพี่ปั้นจะแทรกทุกเทคนิคที่มีแบบไม่กั๊กแน่นอน

• หลังจากนั้นจะลุยแนวข้อสอบ แบบแยกทำทีละบท รวมกว่า 400 ข้อ (อิงจากหนังสือ Collagepanda) ซึ่งเหมือนกับข้อสอบจริงมากๆ และครบทุกมิติของการเตรียมตัวสอบ SAT Math

• และไม่ว่าจะเรียนระบบไหน สามารถส่งมาถามพี่ปั้นได้นะครับ คอร์สนี้คอร์สเดียว ทวนดีๆ Math 700+ ยังได้เลย

• คอร์ส SAT ดีๆ ที่คุ้มค่า คุ้มราคาแน่นอน ^_^

• เวลาเรียน 24 ชั่วโมง