โปร เตรียม-ตัว-ติด #schoolbattle

[hurrytimer id=”135549″]

ลงทะเบียนรับโค้ดเตรียม-ตัว-ติด ฟรี [คลิกเลย]

• คณะที่ใช้คะแนนคณิตประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) เช่น แพทย์ บัญชี วิศวะ
• คณะที่ใช้คะแนนคณิตประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) เช่น อักษร สถาปัตย์

ลงทะเบียนรับโค้ดเตรียม-ตัว-ติด ฟรี [คลิกเลย]

PACK คอร์สทั้งหมดเรียงบทตามหลักสูตร สสวท. สำหรับน้องโรงเรียนไหนที่เรียนบทไม่ตรงตามนี้ สามารถจัดคอร์สแยกบทตามที่เรียนที่โรงเรียนได้ จัดครบ 3 คอร์สขึ้นไป ลด 20% ไปเลย [จัดแพ็กเองคลิก]

[hurrytimer id=”135549″]

ลงทะเบียนรับโค้ด
เตรียม-ตัว-ติด ฟรี
[คลิกเลย]

• คณะที่ใช้คะแนนคณิตประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) เช่น แพทย์ บัญชี วิศวะ
• คณะที่ใช้คะแนนคณิตประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) เช่น อักษร สถาปัตย์

ลงทะเบียนรับโค้ด
เตรียม-ตัว-ติด ฟรี
[คลิกเลย]

PACK คอร์สทั้งหมดเรียงบทตามหลักสูตร สสวท. สำหรับน้องโรงเรียนไหนที่เรียนบทไม่ตรงตามนี้ สามารถจัดคอร์สแยกบทตามที่เรียนที่โรงเรียนได้ จัดครบ 3 คอร์สขึ้นไป ลด 20% ไปเลย
[จัดแพ็กเองคลิก]