_เงื่อนไขดังกล่าวยึดจากยอดชำระสุดท้าย (ยอดหลังใช้โค้ดส่วนลด)