เหรียญพิเศษสำหรับลูกศิษย์พี่ปั้น ที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ และสา (1)