[สรุป] การใช้คะแนน TCAS63 (คณะบัญชีและบริหาร)

สรุปการใช้คะแนนรอบ 3 รับตรงร่วมกัน
#TCAS63 คณะบัญชีและบริหาร

(ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2563)

การรับตรงของธรรมศาสตร์ จุฬาฯ และเกษตร คณะบัญชี และบริหาร หากพบข้อผิดพลาดยังไงท้วงพี่ได้น้า พี่ลองรวบรวม และอธิบายในมุมที่พี่เข้าใจ (แถมเศรษฐศาสตร์ ของ มธ. และ จุฬาฯ ด้วย)

• คำว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ คือ คะแนนขั้นต่ำในการยื่น หากไม่ผ่าน หมายถึงยื่นไม่ได้เลย และถ้าผ่านก็คือการเอาคะแนนตามที่คณะและมหาลัยฯระบุมาคำนวณแข่งกันอีกที

[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]

(Cr. http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/tcas63_cu_admission1.pdf)

บัญชี และบริหาร ใช้เกณฑ์เดียวกัน คือ PAT1 60% และ GAT 40% คิดคะแนนเป็นเต็ม 30,000 ด้วยการนำ PAT1 x 60 , GAT x 40 ใช้เกรดขั้นต่ำ 3.00 และคะแนนเมื่อคิดรวมแล้วต้องเกิน 50% คือต้องไม่น้อยกว่า 15,000 คะแนน (ตั้งแต่ปี 62 รับรวมกันสายวิทย์ และศิลป์คำนวณ และเด็กซิ่วยื่นได้ เดิมยื่นไม่ได้ โดยปกติทุกคณะเด็กซิ่วจะยื่นได้ครับ)

• บัญชี – รับ 250 คน
• บริหารธุรกิจ – รับ 250 คน
• คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตร์บัณฑิต
1. สาขาวิชาสถิติ (รับ 30 คน)
2. สาขาวิชาการประกันภัย (รับ 30 คน)
3. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (รับ 30 คน)
ใช้คะแนน GAT 40% , PAT1 30% และ PAT2 30% โดยมีขั้นต่ำคือรวมต้องได้ 50% หรือ 15,000 ครับ คำนวณโดย GAT x 40 , PAT1 x 30 , PAT2 x 30
• คณะเศรษฐศาสตร์ – (เกรดขั้นต่ำ 2.75) คะแนน GAT PAT1 ต้องได้อย่างน้อย 75 คะแนน และวิชาสามัญสังคมอย่างน้อย 25 คะแนน – น้ำหนัก PAT1 40% , GAT 40% และวิชาสามัญสังคม 20% วิธีคำนวณคะแนน คือ PAT1 x 40 , GAT x 40 , สังคมวิชาสามัญ x 3 x 20 (แปลงเป็นเต็ม 300 ก่อน) ต้องรวมได้ 15,000 คะแนนขึ้นไป , รับ 125 คน

[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]

(Cr. https://www.tuadmissions.in.th/img/2019120209054330.pdf)

ทั้งบัญชี บริหาร 4 ปี และ 5 ปี ใช้เกณฑ์เดียวกัน คือ วิชาสามัญ คณิต 1 40% , ภาษาอังกฤษ 40% , ภาษาไทย 10% และสังคม 10% และมีคะแนนขั้นต่ำคือ 30 คะแนน (ต่ำกว่า 30 แม้แต่วิชาเดียว จะถูกตัดสิทธิ์)
ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ และคะแนนรวมหลังจากคำนวณแล้วต้องได้มากกว่า 50
วิธีคำนวณคะแนน : คณิต 1 x 0.4 , อังกฤษ x 0.4 , ไทย x 0.1 , สังคม x 0.1 [รวมกันคะแนนเต็ม 100]

• บัญชี 4 ปี (รังสิต) – รับ 145 คน
• บริหาร 4 ปี (รังสิต) – รับ 230 คน
• บัญชี 5 ปี (ท่าพระจันทร์) – รับ 40 คน
• บริหาร 5 ปี (ท่าพระจันทร์) – รับ 40 คน

** ขอเสริมข้อมูลเพิ่มเติม … เนื่องด้วยพี่ปั้นอยู่วงการรับตรง มธ. มาตลอด
มธ. ปกติจะไม่มีการเรียกสำรอง แต่จะใช้วิธีเรียกจำนวนคนให้เกินยอดรับ เพื่อเผื่อคนสละสิทธิ์ (ซึ่งมีแน่นอน 100%) โดยเรียกเกิน 50 – 100% จากตัวเลขเป้ารับเลย

• เศรษฐศาสตร์ มธ. – เกรดขั้นต่ำ 2.75 น้ำหนักคะแนนที่ใช้รับเข้า คือ PAT1 50% วิชาสามัญอังกฤษ 20% ไทย 20% และสังคม 10% (รับ 230 คน) – การคำนวณคะแนน PAT1 x 50/300 , ภาษาไทย x 20/100 , ภาษาอังกฤษ x 20/100 , สังคม x 10/100 รวมกันเต็ม 100 คะแนน

[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]

(Cr. https://admission.ku.ac.th/admmedia/announcements/2020/04/01/TCAS3-Admission1-2563_edit2.pdf)

[กำหนดเกณฑ์ ONET อังกฤษขั้นต่ำ : 30 คะแนน] – รับทุกสายการเรียน
*** การคำนวณคะแนน หลากหลายหน่อยน้า อย่าเพิ่งมึน [สงสัยมาก ทำไมไม่ทำให้เหมือนๆกัน แงงง ฝากถามทางฝ่ายรับเข้าของ ม.เกษตรให้ที T__T]
• บัญชี (ภาคปกติ) (รับ 120 คน) – เกณฑ์ขั้นต่ำ คือ เกรด 3.00 , GAT รวม 180 , PAT1 92.9 (ค่าเฉลี่ย +30) , วิชาสามัญต้องเกินเฉลี่ย (คณิต 1 27.33 , อังกฤษ 37.13) และรวมสองวิชาต้องเกิน 94.46 คะแนน(ค่าเฉลี่ย +30)
[ขั้นต่ำแอบโหด ถ้าไม่ผ่านแม้แต่ข้อเดียว ยื่นไม่ได้น้า]
*** คำนวณคะแนนโดยนำ คณิต 1 + อังกฤษ เลย (รวมเต็ม 200 คะแนน)

• บัญชี (ภาคพิเศษ) (รับ 120 คน) [เรียนภาคบ่าย – ค่ำ และมีค่าเทอมสูงกว่าปกติ] – เกณฑ์ขั้นต่ำ คือ เกรด 2.75 , GAT รวม 150 , PAT1 82.9 (เฉลี่ย + 20 คะแนน) วิชาสามัญต้องเกินเฉลี่ย (คณิต 1 27.33 , อังกฤษ 37.13) และรวมสองวิชาต้องเกิน 74.46 คะแนน (ค่าเฉลี่ย +10)***
*** คำนวณคะแนนโดยนำ คณิต 1 + อังกฤษ เลย (รวมเต็ม 200 คะแนน)
• บริหารการเงิน (รับ 35 คน) – เกรดขั้นต่ำ 2.00 และใช้ GAT + PAT1 เลย (คะแนนเต็ม 600)
• บริหารการตลาด (รับ 30 คน) – เกรดขั้นต่ำ 2.75 และใช้ GAT + PAT1 เลย (คะแนนเต็ม 600)
• บริหารการจัดการ (รับ 40 คน) – เกรดขั้นต่ำ 3.00 ต้องมีคะแนน GAT และ PAT1 แต่ไม่กำหนดขั้นต่ำ (ได้เท่าไหร่ก็ได้) และคำนวณคะแนนโดยนำวิชาสามัญ 4 วิชาบวกกัน คือ คณิต 1 อังกฤษ ไทย และสังคม (คะแนนเต็ม 400 คะแนน) และมีคะแนนรวมเกินค่าเฉลี่ยของ 4 วิชารวมกัน คือ 151.17
• บริหารการจัดการการผลิต (รับ 50 คน) – เกรดขั้นต่ำ 2.75 ต้องมีคะแนน GAT และ PAT1 แต่ไม่กำหนดขั้นต่ำ และคำนวณคะแนนโดยนำวิชาสามัญ 4 วิชาบวกกัน คือ คณิต 1 อังกฤษ ไทย และสังคม (คะแนนเต็ม 400 คะแนน) และมีคะแนนรวมเกินค่าเฉลี่ยของ 4 วิชารวมกัน คือ 151.17

คะแนนรับตรง (รอบ 3 ) ของปี 2562

เท่าที่พี่ทราบ (ประมาณ คือการถามคะแนนจากคนสอบติดปีก่อน)

*** เอาจริงๆ คืองงมาก ว่าทำไมเกษตรถึงต้องใช้ต่างกัน ติดเข้าไปแล้วฝากถามคณะให้ที 5555 สับสนทั้งคนทำข้อมูล และคนจะยื่นเลย T__T

สำหรับรอบ4

[คณะบัญชี บริหาร และเศรษฐศาสตร์] คำนวณคะแนนเหมือนกัน
คือ GPA x 1,500 , ONET x 18 ,GAT x 30 , PAT1 x 20 รวมเป็นเต็ม 30,000
โดยคะแนนขั้นต่ำย้อนหลัง เป็นดังตารางนี้

บทวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยพี่ปั้น (เขียนเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563)

สำหรับปีนี้คะแนน PAT1 ค่อนข้างสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับรับตรงของจุฬาฯ พี่คาดว่าขั้นต่ำน่าจะบวกมาซัก 1,000 คะแนน(หรืออาจมากกว่านั้น) คะแนน GAT ภาพรวมลดลงเล็กน้อยเทียบกับปี 62 และคะแนน ONET ที่ลดลงพอสมควรเทียบกับปี 62 ส่วนวิชาสามัญทั้งคณิต 1 และอังกฤษ สูงขึ้นประมาณ 2 – 3 คะแนนทั้งสองวิชา ขั้นต่ำของ มธ. และบัญชี มก. ก็ “อาจจะ” ขยับขึ้นเล็กน้อย 1 – 3% จากของเดิม (แต่เอาเข้าจริง อาจจะพอๆเดิมก็ได้ ปี 62 คะแนนบางส่วนก็ดีกว่า 61 พี่ก็คิดว่าน่าจะเพิ่ม พอของจริงก็ไม่ได้เพิ่มครับ) แต่ที่คิดว่าคาดการณ์ยาก คือ บริหาร 4 ปี มธ. พี่แอบมีความรู้สึกว่าจะขึ้นเยอะ

และสำหรับรอบ 4 คะแนนไม่น่าจะเฟ้อขึ้น คิดว่าพอๆกับปี 62 และแอบคิดว่าอาจจะลดลงเล็กน้อยด้วยซ้ำ เพราะถ้าดูจากตารางจะเห็นว่าปี 62 ก็เฟ้อจากปีก่อนๆมากอยู่แล้ว ดังนั้นหากบวกมาจากขั้นต่ำปีก่อน มากกว่า 500 คะแนน พี่ว่าเซพโซนเลย (แต่ไม่การันตี 100% น้า อะไรก็เกิดขึ้นได้ ลงหลักพัน หรือขึ้นหลักพัน ก็เป็นไปได้หมด แต่คิดว่าได้แหละหน่า 555) ใจพี่ยังแอบคิดว่า หากคนไหนรอบ 3 คำนวณแล้วคะแนนสู้ไม่ไหว รอบ 4 ก็ยังมีโอกาส ถ้าคะแนนโอเน็ต และเกรด พอโอเคลองสู้ถึงรอบ 4 น้า ติดรอบไหน มันก็คือติดเหมือนกัน

เป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนนะครับ อยากให้น้องสอบติดในที่ๆดีที่สุด เท่าที่คะแนนน้องจะส่งไปถึง พี่เป็นอีกแรงที่มาช่วยรวบรวมข้อมูลเท่าที่จะรวมได้นะครับ ขอให้สอบติดทุกคนเลยน้า ^__^

Share