นักบัญชี ทำงานอย่างไรบ้าง? เงินเดือนเท่าไหร่?

นักบัญชี ทำงานอย่างไรบ้าง? เงินเดือนเท่าไหร่?